Sökning: "Individual incentive pay program"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Individual incentive pay program.

 1. 1. Chef och anställdas upplevelser av ett individuellt prestationsbaserat lönesystem : Identifiering av upplevelser och utmaningar vid prestationsbaserat arbete på ett rekryteringsföretag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Emma Axelsson; Kleo Dela Cruz; [2017]
  Nyckelord :Individual incentive pay program; incentive pay; performance-based pay; salary criterias; work performance; motivation; stress; Individuellt prestationsbaserat lönesystem; lönekriterier; prestationsbaserad lön; prestationsbaserat;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate and identify perceptions, problems and challenges that may arise for wage-setting managers as well as individual employees when working with a performance-based payroll system. A letter of formal notice was sent to a recruitment company inviting them to participate in the study, which also included an explanation of the study’s purpose, approach and procedure. LÄS MER

 2. 2. Belöningssystem för lärare : Och dess påverkan på elevernas betyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Sara Jacobsson; Ted Wiener; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är lärarnas lön en starkt debatterad fråga, där det diskuteras huruvida lärarnas löner är för låg. Men samtidigt väljer många att arbeta och utbilda sig till lärare. LÄS MER

 3. 3. The right to health and right to intellectual property in the EU. Analysis of the internal and external policies.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beata Faracik; [2002]
  Nyckelord :Human Rights Law and Intellectual Property Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It is very common nowadays to speak of an ''information society'' in which control of information or information based knowledge has replaced control over matter as an ultimate source of economic power. The intellectual creations protected through patents, trade marks, copyrights etc constitute often a huge part of the companies' intangible assets. LÄS MER