Sökning: "Individual motives"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade orden Individual motives.

 1. 1. Steering towards Circular Economy- A case study about how individual translation of circular economy influences a multinational corporation (MNC)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl-Fredrik Fock; Julia Carlsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Circular Economy; Translation; Institutional logics; Organisational change; Legitimacy; Individual motives; MNC;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Anfall som bästa försvar - om det svenska straffandets drivkrafter och syften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olle Jonsson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; nyklassicism; straffrättspolitik; kriminalpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 1900-talets senare hälft kan straffrätten sägas ha bytt fot – från behandlingsideologi till nyklassicism. Behandlingsideologin betonar brottslingens behov av vård och vilar på individualpreventiv grund. Straff utmäts för att brottslingen ska behandlas till laglydighet. LÄS MER

 3. 3. Att tillsammans bygga framtidshopp : civilsamhället och integration i Högsby

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lotta Höglund; [2021]
  Nyckelord :integration; civilsamhälle; social tillit; socialt kapital;

  Sammanfattning : Sverige har under de senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända varav en del placeras eller bosätter sig på landsbygden. I arbetet med integreringen av nyanlända har civilsamhället ofta en viktig roll. Uppsatsen undersöker hur civilsamhället arbetar praktiskt med integration. LÄS MER

 4. 4. (O)samtyckt våldsutövning - en studie om BDSM i relation till ansvarsfrihetsgrunden samtycke i 24 kap. 7 § BrB och social adekvans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Lindblad Hetlesaether; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; samtycke; ansvarsbefriande samtycke; 24 kap. 7 § BrB; BDSM; misshandel; social adekvans; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att klargöra hur mycket fysisk skada en person kan lämna ett ansvarsbefriande samtycke till vid BDSM-utövning, samt om BDSM-utövning som sträcker sig utöver gränsen av vad som är möjligt att lämna ett ansvarsbefriande samtycke till, kan verka ansvarsbefriande med stöd av läran om social adekvans. Inledningsvis har en rättsdogmatisk metod använts för att fastställa gällande rätt om straffansvar, ansvarsfrihetsgrunden samtycke och misshandel. LÄS MER

 5. 5. Individuella migrationsdrivkrafter i den moderna svenska emigrationen : En studie om vilka faktorer som ligger bakom utlandssvenskars emigration och permanenta bosättning i USA.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Amanda Tydesjö; [2021]
  Nyckelord :Swedish emigration; Individual drivers of migration; Jantelagen; The law of Jante; Push and pull factors; Freedom of opinion; Svensk emigration; Individuella migrationsdrivkrafter; Jantelagen; Push- och pullfaktorer; Åsiktsfrihet;

  Sammanfattning : This thesis considers the individual drivers of migration in modern Swedish emigration and the subsequent decision to remain in the host country. The study draws on primary data from 14 semi-structured digital interviews with Swedes who have emigrated and permanently settled down in different locations in the United States. LÄS MER