Sökning: "Individualisering mäta"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Individualisering mäta.

 1. 1. Attityder till äldres ätande och näringstillstånd : En enkätstudie bland kommunala sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Malin Sundström; Linda Varland; [2011]
  Nyckelord :Attitudes; registered nurse; elderly; undernourishment; Attityder; sjuksköterska; äldre; undernäring;

  Sammanfattning : Äldre personer riskerar i stor utsträckning att drabbas av undernäring och sjuksköterskor har en viktig uppgift i nutritionsarbetet kring dessa personer. Studiens syfte var att mäta attityder till äldres ätande och näringstillstånd. LÄS MER

 2. 2. Individuellt lärande - i en sjundeklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Dan Hansson; [2006]
  Nyckelord :Lärstilar; Individualisering; flexibilitet; individanpassning;

  Sammanfattning : Jag har under min tid som lärare funderat över hur man ska anpassa undervisningen i ett klassrum för alla de individuella behov som ryms där. För att finna ett lämpligt svar på ovanstående fundering, så beslutade jag mig för att ta reda på vilka olika lärstilar som finns. LÄS MER