Sökning: "Individualism"

Visar resultat 1 - 5 av 409 uppsatser innehållade ordet Individualism.

 1. 1. ”WHY 1984 WON’T BE LIKE 1984” - En kvalitativ innehållsanalys av Apples reklamfilmer över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lina Wiessner; [2021-03-17]
  Nyckelord :Konvergens; Utopi; Reklam; Apple; MCDA; Semiotik; 1984; Performa; Family Man;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är undersöka Apples reklamfilmer över tid. Studien kommer utgå ifrån teorier som konvergens, utopi och reklam. Teori: Konvergens, Utopi och ReklamMetod: Multimodal kritisk diskursanalys i kombination med semiotik analysMaterial: Studien utgår ifrån 3 av Apples reklamfilmer. LÄS MER

 2. 2. Gestaltning av nationell identitet i Avengers : Karaktärsanalys av Iron Man, Captain America och Thor

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Utkan Buyukada; [2021]
  Nyckelord :Avengers; Marvel; Imagined communities; Captain America; Iron Man; Thor; Nationell identitet; Benedict Anderson; exceptionalism; amerikansk triumfalism; individualitet; kollektivism;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka hur amerikansk nationell identitet förmedlas i populära filmer. Undersökningen sker genom att analysera tre av de populäraste karaktärerna i de fyra Avengers-filmerna. Karaktärerna som ska analyseras är Iron Man, Captain America och Thor. LÄS MER

 3. 3. Lika som bär? : En komparativ idé och ideologianalytisk undersökning av Moderaterna och Socialdemokraterna i senmodern samhällstid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Strandberg; [2021]
  Nyckelord :Moderaterna; Socialdemokraterna; socialism; konservatism; GAL-TAN; idé och ideologianalys; jämförelse;

  Sammanfattning : This study is about the two largest and longest existing parties in Sweden, The Social Democrats, and The Moderate Party. These two parties have two different classical ideologies as their foundation which are socialism and conservatism. LÄS MER

 4. 4. “Egentligen är alla brainwashed” : En analys av den sekularistiska diskursen i ett audiovisuellt läromedel för svensk religionsundervisning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Emelie Käller; [2021]
  Nyckelord :Swedish religious education; secularist discourse; secularism; audiovisual teaching material; neutrality.;

  Sammanfattning : Several studies have argued that there exists a hegemonic, secularist discourse within Swedish classrooms, which implies a way of talking about religion as something irrational, outdated and restrictive in concern for individual freedom. Within this discourse, a non-religious or atheistic position is seen as neutral and unbiased, whereas a religious position is considered the opposite. LÄS MER

 5. 5. E-commerce in Greece and Sweden: A cross-country investigation of consumer privacy attitudes and behaviours

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Maria Zoi Damanaki; Michaela Kanaan; [2021]
  Nyckelord :Online privacy concerns; Privacy e-commerce; Cross-country online behaviour; Power-responsibility equilibrium; Hofstede’s cultural dimensions;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to contribute with a cross-country approach to the research about consumers’ online privacy concerns by investigating Greek and Swedish consumers’ privacy attitudes and behaviours in the digital marketplace. Theoretical framework: The study’s theoretical framework is based on the Power-Responsibility Equilibrium Theory (PRE) perspective and three of Hoftsede’s cultural dimensions; uncertainty avoidance, power distance, and individualism. LÄS MER