Sökning: "Individuell utlänningskontroll"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Individuell utlänningskontroll.

 1. 1. Åka hem? – Den individuella utlänningskontrollen och rörlighetsdirektivets genomförande i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Redin; [2016]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Administrative law; EU-rätt; EU law; Migrationsrätt; Utlänningslagen; Rörlighetsdirektivet; Individuell utlänningskontroll; Uppehållsrätt; Avvisning; Utvisning; Allmän ordning och säkerhet; EES-medborgare; Unionsmedborgare; Fri rörlighet för personer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With regard to international law, a state is only required to allow its citizens to reside within its own territory. However, from an EU law perspective, each Member State is obliged to apply regulations which intend to facilitate the free movement of persons within the EU. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars utvisning på grund av brott : med fokus på barns rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Joanna Björklund; [2011]
  Nyckelord :Straffrätt; Utvisning; Utlänningslagen; Barnets bästa; barnkonventionen;

  Sammanfattning : Förevarande uppsats belyser de fall då en förälders utvisning på grund av brott medför men för den tilltalades barn och i vilken mån det ska beaktas då domstolen fattar beslut i utvisningsfrågan. Enligt art 3 Barnkonventionen och 1 kap 10 § Utlänningslagen (2005:716), UtlL, ska barnets bästa beaktas vid ärenden som rör barn. LÄS MER