Sökning: "Individuell utlänningskontroll"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Individuell utlänningskontroll.

  1. 1. Åka hem? – Den individuella utlänningskontrollen och rörlighetsdirektivets genomförande i svensk rätt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Anna Redin; [2016]
    Nyckelord :Förvaltningsrätt; Administrative law; EU-rätt; EU law; Migrationsrätt; Utlänningslagen; Rörlighetsdirektivet; Individuell utlänningskontroll; Uppehållsrätt; Avvisning; Utvisning; Allmän ordning och säkerhet; EES-medborgare; Unionsmedborgare; Fri rörlighet för personer; Law and Political Science;

    Sammanfattning : With regard to international law, a state is only required to allow its citizens to reside within its own territory. However, from an EU law perspective, each Member State is obliged to apply regulations which intend to facilitate the free movement of persons within the EU. LÄS MER