Sökning: "Individuellt pensionssparande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Individuellt pensionssparande.

 1. 1. Privat pensionssparande och finansiell förmåga - En jämförelse mellan bankpersonal och allmänheten

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Nina Andersson; Teresia Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Beslutsfattande; Finansiell förmåga; Pensionsval; Business and Economics;

  Sammanfattning : Pension är något som berör alla, trots detta så väljer många individer att skjuta på de beslut och investeringar som rör pensionssparande. Pensionsval skapar ångest och oro hos många människor. Tyvärr underlättar inte de komplexa valmöjligheterna denna process. LÄS MER

 2. 2. Farmers' private savings for retirement : values behind the decision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Louise Pettersson; Elin Ringborg; [2016]
  Nyckelord :retirement; decision-making; private savings; farmer; laddering; personal values; means-end chain;

  Sammanfattning : Self-employees in Sweden, there among farmers are not provided with any occupational pension, which means that one part of their retirement income is lacking. Therefore, they have a larger responsibility concerning their private savings for retirement in order to obtain a retirement income corresponding to the one they had during their active work period. LÄS MER

 3. 3. Med alla korten på bordet : Vilken sparform skulle du välja för att pensionsspara privat?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Angela Lindqvist; Fredrik Sott Kedestad; [2013]
  Nyckelord :pensions; private saving; saving substitute for private pension; individual pension savings; individual retirement accounts and individual investment saving accounts; pensioner; privat sparande; sparande substitut för privat pensionssparande; individuellt pensionssparande; individuella pensioneringskonton och enskilda investeringssparkonton;

  Sammanfattning : Efter det svenska pensionssystemets reform 1998 har ett missnöje väckts hos många pensionssparare. Den allmänna pensionen tillsammans med tjänstepensionen räcker inte alltid till och därför finns det möjlighet till ett eget avdragsgillt privat pensionssparande. LÄS MER

 4. 4. Makars pensionsrättigheter vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad. Särskilt om privata pensionsrättigheter och oskälighetsbegreppet i ÄktB 10:3

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Ingemarsson; [2012-02-20]
  Nyckelord :Familjerätt;

  Sammanfattning : Merparten av det svenska folket kan idag räkna med att vid arbetslivets slut erhålla viss ersättning i form av pension. Nuvarande pensionssystem kan sägas bygga på tre delar, dels allmän ålderspension som tillhandahålls alla som har bott och arbetat i Sverige genom socialförsäkringssystemet, dels tjänstepension som kompletterar den allmänna pensionen, vilket utgör utfästelser till viss pensionsrätt av arbetsgivare gentemot sina anställda. LÄS MER

 5. 5. Dansa min docka... : Föreställningar om det svenska pensionssystemet i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Patric Nylén; [2012]
  Nyckelord :pension; medier;

  Sammanfattning : 1994 fattade riksdagen beslut om att reformera det svenska pensionssystemet. Det nya systemet baseras på individens totala livsarbetstid och egna engagemang i sitt sparande, och är konstruerat för att vara självreglerande och självfinansierande. LÄS MER