Sökning: "Indoor work environment"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden Indoor work environment.

 1. 1. Experimental investigation of ventilation performance of corner placed stratum ventilation in an office environment

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Gasper Choonya; [2019]
  Nyckelord :Stratum ventilation; local air change index; air change efficiency; ventilation effectiveness; draught rate; percentage dissatisfied; heat removal effectiveness;

  Sammanfattning : Energy use in buildings account for about one third of the total global energy supply and contributes as much as 30% of the anthropogenic greenhouse gas emissions. It is estimated that energy use in buildings will increase to 67% by 2030. LÄS MER

 2. 2. Ventilation av inomhusskjutbanor

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Eric Bergman; Emma Gahne; [2019]
  Nyckelord :Firing; Shooting; Range; Small arms; Guns; Ventilation; CFD-simulations; Lead; Anania; Skjutbana; Vapen; Skytte; Luftföroreningar; Bly; Ventilation; Anania;

  Sammanfattning : Skytte med eldhandvapen skapar buller, utsläpp av farliga ämnen och risk för att avlossade projektiler missar sina mål och istället hamnar utanför skjutbanan. Att förlägga skjutbanor inomhus löser vissa av dessa problem. Samtidigt kan risken för att utsättas för farliga ämnen öka för dem som brukar skjutbanan. LÄS MER

 3. 3. The Attractive Workplace : Are the Site Offices Meeting the Employees´Needs?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anna Haegerstrand; Emelia Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Attractive workplace; Indoor work environment; Site office; Physical parameters; Air quality; Noise; Temperature; Lighting; Attraktiv arbetsplats; Arbetsmiljö; Platskontor; Fysiska parametrar Luftkvalité; Ljud; Temperatur; Ljus;

  Sammanfattning : Previous research have shown a possible relationship between the indoor work environmentand the impact it has on the employees’ performance. Different factors can affect theperformance; physical parameters, such as ventilation and air quality, noise levels, thermalclimate, lighting and access to daylight, as well as the level of flexibility of the work, furnitureetc. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av infästning för stående klädhängare till akustiktak

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Helmer Svensson; Patrik Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :Akustiktak; klädhängare; fästanordning; produktutveckling;

  Sammanfattning : I Sverige är klimatet under vinterhalvåret oftast kallt, vilket gör att vinterjacka och halsduk bör användas. Jackor och halsdukar hängs av inomhus, oftast på en klädhängare. Företaget Razorback Engineering AB har tillverkat en klädhängare för inomhusbruk, främst för kontorsmiljöer. LÄS MER

 5. 5. Energy use and energy saving in buildings and asthma, allergy and sick building syndrome (SBS): a literature review

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Chengju Wang; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Energy use in buildings is an important contribution to global CO2 emissions and contributes to global warming. In recent years, there has been concern about creating energy efficiency buildings, green buildings and healthy buildings but this development needs guidance by multidisciplinary scientists and experts. LÄS MER