Sökning: "Induced abortion"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Induced abortion.

 1. 1. Kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sofie Cronqvist; Persson Emma; [2019]
  Nyckelord :Experience; Female; Induced abortion; Support; Framkallad abort; Kvinnor; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige genomförs ca 37 000 framkallade aborter/år. Orsaker till att kvinnor genomför en framkallad abort kan vara många. Framkallad abort är ett känsligt ämne där etik och moral oftast diskuteras. Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort. LÄS MER

 2. 2. Antibiotikaprofylax vid kirurgisk abort : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Francesco Vaccarezza; Marcela Bravo; [2019]
  Nyckelord :abortion; abortion induced; antibiotic prophylaxis; infection.; kirurgisk abort; antibiotikaprofylax; infektion; omvårdnad; vårdlidande.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Trots att abort är ett vanligt förekommande fenomen, är antalet utförda aborter väldigt varierande världen över. Det redovisas att i genomsnitt ett av fem havandeskap avbryts samt att infektioner av varierande grad kan uppstå vid indicerad abort. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att genomgå inducerad abort – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Marianne Quan; [2018]
  Nyckelord :Inducerad abort; kvinnor; upplevelser; abortvård;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige utförs cirka 38000 inducerade aborter årligen, många trots att kvinnan använt preventivmedel. I omvårdnaden vid inducerad abort är det viktigt att sjuksköterskan tillgodoser kvinnans emotionella såväl som fysiska behov och att bemötandet präglas av förståelse för kvinnans situation. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskor/sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter vid sen inducerad abort

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Xiomara Castellanos; Emma Lietzén; [2018]
  Nyckelord :Inducerad abort; Foster; Barnmorskor; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Abort kan vara spontan, eller inducerad som innebär att en abort framkallas. Aborten kan ske antingen medicinskt eller kirurgiskt. Förr i tiden var abort straffbart i Sverige och kunde innebära döden för den som utförde aborten. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse vid sen inducerad medicinsk abort

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Koinberg; [2018]
  Nyckelord :Abort; Andra trimestern; Upplevelse; Kvinnor.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse av att genomgå en sen inducerad medicinsk abort.  Metoden som användes var en allmän litteraturstudie där totalt femton artiklar inkluderades från länderna; Sverige, England, Israel, Frankrike, Portugal, USA och Nederländerna. LÄS MER