Sökning: "Inducerad Abort"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Inducerad Abort.

 1. 1. Abortsökandes upplevelser av att möta hälso- och sjukvården vid en inducerad abort : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabelle Karlsson; Ella Trollsås; [2024]
  Nyckelord :Healthcare; Induced abortion; Nursing care; Patient experience; Hälso- och sjukvård; Inducerad abort; Omvårdnad; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Inom hälso- och sjukvården är abort en av de vanligaste medicinska åtgärderna och är av största vikt för den berörda personens hälsa och liv. Barriärer i form av ekonomisk situation, geografisk plats, icke-respektfull och diskriminerande abortvård leder till ett ökat antal osäkra aborter. LÄS MER

 2. 2. Vart går gränsen? : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av personliga värderingar och professionella skyldigheter inom abortvård

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Ebba Boman; Johanna Gullbro; [2023]
  Nyckelord :Induced abortion; nurse; experience; care; Inducerad abort; sjuksköterska; erfarenheter; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Abort är ett ingrepp som kan vara mycket påfrestande för kvinnorna som genomgår den men också för sjuksköterskorna som vårdar kvinnorna. Sjuksköterskor spelar en viktig roll i omvårdnaden men kan även de uppleva motgångar i sitt arbete då egna erfarenheter och åsikter hamnar i konflikt med yrkesrollen. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av att genomgå en abort : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alva Hjorthaug; Wilma Sevä; [2023]
  Nyckelord :Experience; induced abortion; nursing; qualitative study; encounter; Bemötande; inducerad abort; kvalitativ studie; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Background: In Sweden and Norway, several thousand abortions are performed each year, which means that many women come into contact with abortion care. Undergoing an abortion can be both mentally and physically stressful for the woman, both the process of making a decision, going through the abortion, and the period after. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter av vårdpersonalens bemötande vid inducerad abort : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Carolina Halldén; Ylva Nyrén; [2023]
  Nyckelord :Induced abortion; treatment; experiences; Inducerad abort; bemötande; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inducerad abort är ett vanligt ingrepp och en beståndsdel i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter [SRHR], vilket relaterar till mänskliga rättigheter. Rätten till trygg, säker och respektfull abort är en viktig fråga för jämställdhet och kvinnohälsa. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att genomgå en abort och deras erfarenheter av information och stöd : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Filippa Yu Nasenius; Lovisa Werme; [2023]
  Nyckelord :Experience; induced abortion; information; support; Inducerad abort; information; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Background: In Sweden, about 35 450 induced abortions were performed in 2022. An abortion can be performed either medical or surgical. The medical abortions consist of 96% of all abortions. The reasons for choosing abortion may involve factors such as financial situation, the woman's age, or her partner relationship. LÄS MER