Sökning: "Industri 4.0"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden Industri 4.0.

 1. 1. Lagret utan människan En fallstudie om lagerautomationens utveckling och framtid med fokus på Absolut Vodka Åhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Svedman; Ludvig Mattsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Automatisering; lagerautomation; lagerhantering; framtida lager; Industri 4.0; robotisering; Warehouse Management System; höglager och Artificiell Intelligens.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Kundernas höga krav på leveranser har bidragit till attförsörjningskedjor måste se över lagerhanteringen för att kunna konkurrera medlågkostnadsländer. Lagerhållning ska idag ske på ett snabbt och effektivt sätt, med möjlighetatt spåra leveranser. Industri 4. LÄS MER

 2. 2. Data mining inom tillverkningsindustrin : En fallstudie om möjligheten att förutspå kvalitetsutfall i produktionslinjer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lisa Janson; Minna Mathisson; [2021]
  Nyckelord :Data mining; maskininlärning; kvalitetskontroll; industriproduktion; logistisk regression; k-nearest neighbor; support vector machine;

  Sammanfattning : I detta arbete har en fallstudie utförts på Volvo Group i Köping. I takt med ¨övergången till industri 4.0, ökar möjligheterna att använda maskininlärning som ett verktyg i analysen av industriell data och vidareutvecklingen av industriproduktionen. LÄS MER

 3. 3. Vägen till den digitala tvillingen : En fallstudie genomförd på BAE Systems Hägglunds

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Holmbom; [2021]
  Nyckelord :Digitala tvillingar; Industri 4.0; Digitalisering;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle som ständigt digitaliseras och det påverkas oss alla i olika stor utsträckning. För tillverkande organisationer innebär detta ett paradigmskifte i form av en övergång från Industri 3.0 till Industri 4.0. LÄS MER

 4. 4. Etablering av virtuell utbildningsmiljö för PLC-programmering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Marcus Gustafsson; Johan Melin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elektroautomatik AB är Sveriges största automationsintegratör som även erbjuder utbildningar via EA Academy. Genom att använda de nya tekniska verktygen som finns på marknaden har de effektiviserat den robotutbildning de tillhandahåller. Detta är något de också önskar göra med fler av sina utbildningar. LÄS MER

 5. 5. Prediktivt underhåll : prognostisering av slitage på kulskruvar och linjärstyrningar

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Marcus Duvelid; Markus Idén; [2021]
  Nyckelord :Predictive maintenance; Industry 4.0; Prediktivt underhåll; Industri 4.0;

  Sammanfattning : Digitaliseringen inom industrin medför ett antal utmaningar där manuella tillståndskontroller övergår till digitaliserade mätningar. Utmaningarna som uppstår med det nya arbetssättet är vilken data som ska samlas in samt hur den genererade data ska analyseras. LÄS MER