Sökning: "Industri 4.0"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Industri 4.0.

 1. 1. Model Based Definition for Assemblies

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Alexandros Kopteropoulos; Kumaran Kabilan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the recent development of technology in manufacturing and the rise of Industry 4.0, the Model-Based Definition approach has gained popularity in industries since it is trying to eliminate the use of drawings and the scattering of data and create a digital unified source of information. LÄS MER

 2. 2. Optimization and investment decisions of electrical motors’ production line using discrete event simulation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ELLEN BURKHARDT; [2020]
  Nyckelord :Industry 4.0; Cyber-physical systems; Digital Twin; Simulation; Simulation process; Electro mobility; Verification and Validation; Plant Simulation; Industri 4.0; Cyber-fysiska system; Digital tvilling; simulering; simuleringsprocess; elektromobilitet; verifiering och validering; växtsimulering;

  Sammanfattning : More dynamic markets, shorter product life cycles and comprehensive variant management are challenges that dominate today's market. These maxims apply to the automotive sector, which is currently highly exposed to trade wars, changing mobility patterns and the emergence of new technologies and competitors. LÄS MER

 3. 3. Information visualization of network parameters in private cellular network solutions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emma Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Information visualization; 5G; private cellular networks; dashboards; dashboard design;

  Sammanfattning : In the upcoming years, industrial enterprises are expected to undergo a major transformation, as the Internet of Things (IoT) reaches widespread adoption. A key enabler behind this transformation, known as Industry 4.0, is the 5th generation of cellular networks (5G). LÄS MER

 4. 4. En teoretisk studie kring smarta fabrikers inverkan på effektivitet och ekonomi

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oscar Ramsten; Tarek Jannusi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den industriella revolutionen, som startade i början av 1700-talet, var ett startskott till alla framsteg inom vetenskap och har haft en enorm påverkan på hur den industriella produktionen ser ut idag. Dagens aktiva revolution är den fjärde revolutionen, Industri 4.0. Industri 4. LÄS MER

 5. 5. Presentation och lagring av data från vibrationsmätning utförd i ett kallvalsverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Eddie Ahlin; [2020]
  Nyckelord :Industri 4.0; Prediktivt underhåll; PLC; SCADA; SQL;

  Sammanfattning : Digitaliseringen innebär att stålindustrin idag står inför stora utmaningar, där krav på minskad miljöpåverkan i kombination med hög konkurrens ställer höga förväntningar på stålindustrins tillverkningsmetoder. För att erhålla en mer hållbar tillverkningsprocess och höja sin konkurrenskraft väljer många industrier att försöka digitalisera sin verksamhet i allt större utsträckning. LÄS MER