Sökning: "Industrial Development"

Visar resultat 21 - 25 av 1359 uppsatser innehållade orden Industrial Development.

 1. 21. The power of hydrology in the Omo-Gibe River Basin : Gibe III and flood retreat agriculture on the river omo

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Benjamin Merrick; [2018]
  Nyckelord :biosphere integrity; climate change; difference; hydrology; sustainability science; transicones; Social Sciences;

  Sammanfattning : My work discusses how Gibe III is a Sustainable Development but is not sustainable. Along the river Omo are tribes and, unlike Gibe III which utilizes instrumental rationality to harness the flow of the River Omo for the production of hydroelectricity, they plant crops after the flow from the hydrological cycle floods the riverbanks with water and nutrients. LÄS MER

 2. 22. Social Sustainability Depends : a Study on Urban Transformation and Social Inclusion in Norra Sorgenfri

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marcus Ljunggren; Sebastian Renfro; [2018]
  Nyckelord :Norra Sorgenfri; Urban Transformation; Social sustainability; Gentrification; Municipal planning; Social Equity;

  Sammanfattning : In many cities worldwide, decaying neighborhoods - residential or post-industrial - undergo urban renewal. Often located close to city centres, these neighborhoods hold the potential to be transformed into new, attractive residential- and mixed-use blocks. LÄS MER

 3. 23. Exoskeleton exploration : Research, development, and applicability of industrial exoskeletons in the automotive industry

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Jacob Wesslén; [2018]
  Nyckelord :exoskeleton; assistive device; wearable robotics; musculoskeletal disorders; MSDs; strain injuries; ergonomics; automotive; industry; manual handling;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore the subject of industrial exoskeleton in accord-ance to the applicability of the technology preventing musculoskeletal disorders within the automotive industry. The modern technology of exoskeletons has a limited field of research and knowledge and is in need to be studied to provide organisations with proper findings for understanding the applicability of the technology. LÄS MER

 4. 24. Effekter av förpressad granflis för pelleteringsbarheten i en single pellet press

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Malm; [2018]
  Nyckelord :Pellet; dewatering; energy; spruce wood chips; environment; pellet press; Pellet; avvattning; energi; granflis; miljö; pellet press;

  Sammanfattning : I en värld med ökande koldioxidhalter i atmosfären och höjd medeltemperatur, råder det inga tvivel om att vi står inför en rad utmaningar för att minska användandet av bland annat fossila bränslen som generar skadliga utsläpp. Det finns många alternativ till oljebaserade bränslen, och ett som har ökat markant de senaste åren är bränslepellets. LÄS MER

 5. 25. Haptic Navigation in Virtual Reality : Investigating and developing guidelines for vibrotactile feedback using multiple types of information simultaneously

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victor Davidsson; [2018]
  Nyckelord :Vibrotactile; Navigation; Simultaneous Multitype Information; Virtual Space; Head-mounted Device; Vibrotaktil; Navigation; Simultana Informationsflöden; Virtuell rymd; Huvudmonterade Enheter;

  Sammanfattning : In recent years, progress has been made regarding the use of tactile devices such as belts and helmets for navigational tasks. As most of the devices and solutions so far have focused on presenting one type of information at a time, the potential for tactile devices for simultaneous multiple tasks have yet to be properly explored. LÄS MER