Sökning: "Industrial building"

Visar resultat 1 - 5 av 369 uppsatser innehållade orden Industrial building.

 1. 1. Save water, drink champagne! A case study of how a luxury company can use a digital customer interaction to enhance value.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lisa Sahlin; Maria Olsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :user innovation; customer involvement; community; digital user community; digitalization; luxury industry;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Disrupting the Management Consulting Industry - A study of the internal forms of organization and external forms of collaboration of consulting firms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Luca Anedda; [2019-07-05]
  Nyckelord :Innovation; Disruption; Disruptive innovation; Management consulting; Consulting; Consultant; Business model; Innovative business model; Network; Collaboration;

  Sammanfattning : Double Degree MSc in Innovation and Industrial Management, MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Skruvmönster för samverkansbjälklag bestående av LVL och I-balk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Charlie Nordlinder; [2019]
  Nyckelord :Provningar; Samverkansbjälklag;

  Sammanfattning : Masonite Beams is a company that produces I-beams. They are also working on developing a building system for industrial production of building components. A part of their building system is a composite floor, consisting of LVL and I-beams. LÄS MER

 4. 4. Användning av livscykelanalys för beslut vid nybyggnation av flerbostadshus? : En intervjustudie med fastighetsbolag verksamma i norr- och västerbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Frida Lindberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kraven på miljö och hållbarhet inom byggbranschen har ökat och medvetenheten kring hur naturresurser används har gjort att miljöfrågor har kommit att bli allt viktigare (Svensk Byggtjänst, 2016 a). Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär 18 procent av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser (Boverket, 2018b). LÄS MER

 5. 5. Skogsformande - om bilden av skogen som rum eller resurs, och en jakt på en tredje dröm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ellen Mendel-Hartvig; [2019]
  Nyckelord :Architecture; wood; forest; cultural - natural.; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This work investigates, from an architect’s perspective, images of the forest as a space and as a resource. In a personal exploration, the author’s own relationship to forests, as well as cultural and scholarly conceptions of what the forest is and means are examined and questioned, connected and contrasted. LÄS MER