Sökning: "Industrial laundry"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Industrial laundry.

 1. 1. Optimization of Assembly Material Feeding : at Electrolux Professional AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Alexandra Nyström; Felix Dürango; [2020]
  Nyckelord :Lean; material feeding; Electrolux; simulation;

  Sammanfattning : Electrolux Professional AB is a multinational industrial appliance manufacturer and among many other things one of the leading global providers of laundry solutions in Ljungby, Sweden. Electrolux, being a global company with millions of customers, are always striving for the most efficient way of work in order to reach the best results. LÄS MER

 2. 2. Analysis of computers for controlling a laundry network system

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Ane Perez de Arenaza; [2019]
  Nyckelord :laundry system; computer performance; Industrial PC; benchmark testing; performance monitor;

  Sammanfattning : This document describes the work for the master’s thesis in Electrical Engineering carried out at Electrolux Laundry Systems. In this project the computers that control the laundry system have been compared in order to verify the performance of the whole system. LÄS MER

 3. 3. Logistical Problems caused by Merger and Acquisition A case study of a horizontal merger in the industrial laundry industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Pettersson Vidlund; [2018-07-02]
  Nyckelord :Industrial laundry; Circulation products; Reverse logistics; M A; Merger Acquisition; Pre-merger;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. Småskalig eller industriell tvätt och hantering av sängkläder inom hotellbranschen : En jämförelse i miljöbelastning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erica Johansson; Anne Dennisson; [2018]
  Nyckelord :Industrial laundry; small-scale laundry; textile services; cotton; polycotton; Industritvätt; småskalig tvätt; textilservice; bomull; polycotton;

  Sammanfattning : Hotellbranschen är en konstant växande verksamhet och med fler sängar att bädda tillkommer fler lakan att tvätta. Idag kan hotell välja att använda sig utav externa tvätterier som hämtar upp, tvättar och levererar rena sängkläder men kan även välja att själv tvätta sängkläderna lokalt på hotellet. LÄS MER

 5. 5. Fuktskador i bostadskök : En undersökning om fuktskador i kök och hur dessa kan förebyggas vid nyproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Rickard Edenvind; Amanda Eriksson; [2011]
  Nyckelord :bostadskök; fuktskador; fuktskadeförebyggande åtgärder; skadestatistik;

  Sammanfattning : Moisture damage in kitchens is an area that many people believe to be irrelevant andnot a subject to concern, however the problems encountered might be larger thananticipated.The purpose of this essay is to get a view of how problematic moisture damagecurrently is as well as what can be done to prevent damage during the constructionand building of new housing. LÄS MER