Sökning: "Industrialization of sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Industrialization of sweden.

 1. 1. Utom arbetsgivarens kontroll – en studie av arbetsmiljöansvaret och arbetsskadeförsäkringen då arbetstagaren arbetar hemifrån.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronica Westergård; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; skadeståndsrätt; hemarbete; distansarbete; arbetsmiljö; arbetsmiljöansvar; arbetsplatsens utformning; arbetsskadeolycka; arbetsskadeförsäkring labour law; tort law; homework; telework; telecommuting; remote wor; employer’s responsibility for occupational safety and health; safety and health at workplace; work environment; formation of the workplace; workrelated injuries; occupational damage; occupational injury insurance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån har de senaste åren blivit allt vanligare. Inför framtiden spås att den fysiska, ordinarie arbetsplatsen kommer att bli än mindre viktig och att fler kommer att vilja arbeta på distans helt eller delvis. LÄS MER

 2. 2. Plogar, Vattenfall och Gevär

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andreas Berlin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This C-essay investigates how the small farming municipality of Hakarp, Sweden, could go from a traditional farming community to an industrialized community during the latter half of the 19th century. Natural resources, relatively close proximity to communications through waterways and main roads in combination with individual investors and popular demand for goods are factors that contributed to why this particular municipality became industrialized. LÄS MER

 3. 3. Waldemar Zachrisson och idealboken : diskussionerna om den typografiska estetiken i Sverige 1893–1923

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Stefan Benjaminsson; [2021]
  Nyckelord :Arts- and Crafts; Book printing; Sweden; Typography; Waldemar Zachrisson; typografi; Sverige; boktryck; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This essay examines the typographic discussions in Sweden around the turn of the 20th century. The focus lies on Gothenburg-based printer Waldemar Zachrisson, a driving force in these matters. LÄS MER

 4. 4. Med jernvägen kom brotten : En lokalhistorisk studie om hur brottsligheten i Kalmar påverkades av järnvägsbygget

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Jesper Porsefjord; [2020]
  Nyckelord :Brott; straff; dombok; saköreslängd; järnväg; järnvägsbyggande; Kalmar; Emmaboda;

  Sammanfattning : The railway was one of the most significant happenings in Sweden in the 19th century and had a major impact on national, regional and local infrastructure. However, this essay focus on the effects that newly build railways and railway stations had on cities in terms of crimes. LÄS MER

 5. 5. Upptag av fosfor, dioxiner och DL-PCB i sjön Vättern : En studie över fritidsfisket och det kommersiella fisket av signalkräfta, röding och sik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Anna-Sara Schultz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the industrialization period in Sweden, the lake Vättern has been exposed to many different types of trials, in some cases it has caused damage to the lake. Emissions of various substances have affected the aquatic life directly and in the long term also man. LÄS MER