Sökning: "Indutrade"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Indutrade.

  1. 1. Diskonteringsräntan - hur hanterar svenska företag IAS 36 vid nedskrivningsprövning av goodwill? : En studie på fem svenska börsnoterade företag angående diskonteringsräntan vid nedskrivningsprövning av goodwill

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Sara Karlsson; Åse Thorsen; [2015]
    Nyckelord :Goodwill; nedskrivningsprövning; diskonteringsränta; IFRS; IAS 36; IAS 38;

    Sammanfattning : AbstractTitle: Discount rate - how do Swedish companies handle IAS 36 at impairment testing of goodwill?Subject/course: Independent thesis in business administration 15 creditsAuthor: Sara Karlsson & Åse ThorsenMentor: Gunnar WramsbyExaminer: Urban ÖsterlundSeminar: 2015-05-26Keywords: Goodwill, impairment test, discount rate, IFRS, IAS 36 and IAS 38Purpose: This thesis aims to explain how the selected companies reason about IAS 36 and how they reason about changes in the market.Method: This thesis is based on a deductive approach. LÄS MER