Sökning: "Inertial Sensor"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Inertial Sensor.

 1. 1. Platform development of body area network for gait symmetry analysis using IMU and UWB technology

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anders Persson; [2018]
  Nyckelord :BAN; Body Area Network; gait; gait symmetry; gait symmetry analysis; IMU; inertial measurement unit; UWB; Ultra Wide-Band; sensor node; sensors; sensor fusion; electronics; hardware;

  Sammanfattning : Having a device with the capability of measure motions from gait produced by a human being, could be of most importance in medicine and sports. Physicians or researchers could measure and analyse key features of a person's gait for the purpose of rehabilitation or science, regarding neurological disabilities. LÄS MER

 2. 2. Den optimala vinkelgivaren för Volvo Construction Equipments lastmaskiner

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Zeyneb Hassan; [2018]
  Nyckelord :Vinkelgivare; hydraulcylindrar; dragvajergivare; hög precision; Volvo CE; sensor; givare;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande examensarbetet är att undersöka vilka alternativa vinkelgivare det finns på marknaden som kan ersätta nuvarande vinkelgivare som sitter på Volvo Construction Equipments lastmaskiner. Nuvarande vinkelgivare uppfyller inte noggrannhetskravet som kunden ställer och behöver därmed kompletteras med ytterligare en givare, Inertial Measurement Unit. LÄS MER

 3. 3. A Study on Long Short-Term Memory Networks Applied to Local Positioning

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Todd Barker; Martin Åkerblad; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Numerical approaches to lateration and sensor fusion are limited by inherent measurementerrors and the positioning performance may benefit from alternative approaches.This thesis studies the applicability of deep learning to an Ultra Wide Band (UWB)based local positioning problem in a combination of readings from an Inertial MeasurementUnit (IMU). LÄS MER

 4. 4. The Performance of the Depth Camera in Capturing Human Body Motion for Biomechanical Analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Qiantailang Yuan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Three-dimensional human movement tracking has long been an important topic in medical and engineering field. Complex camera systems such as Vicon can be used to retrieve very precise motion data. However, the system is more commercial-oriented with a high cost. LÄS MER

 5. 5. Hjälpmedel för kanotister att synkronisera sina paddelrörelser : Androidapplikation för synkronisering av kanotisters paddeltag

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Asad Hussain; [2018]
  Nyckelord :Kayak; paddle; application; Android; Bluetooth; IMU; force sensor; Kajak; paddel; applikation; Android; Bluetooth; IMU; kraftsensor;

  Sammanfattning : Inom kanotsporten är synkronisering av paddeltag i en kanot med fler än en kanotist väldigt viktig för att uppnå en så hög hastighet som möjligt. Hans Rosdahl från Gymnastik- och Idrottshögskolan har därför gett i uppdrag att utveckla en mobilapplikation som ger respons till kanotisten som använder applikationen om dennes paddeltag är synkroniserad med frontkanotisten. LÄS MER