Sökning: "Inez Haider"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Inez Haider.

 1. 1. ”Horan, knarkaren och fettots fortsättning…” : En queerfeministisk analys av de normbrytande personligheterna i romanen Eld

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Haider Inez; [2014]
  Nyckelord :queer; norms; sexuality; gender; class; ethnicity;

  Sammanfattning : Engelfors Trilogy is a three-part fantasy novel consisting of Circle, Fire and The key, written by Mats Strandberg and Sara Bergmark Elfgrens. Circle was nominated for the August Prize award 2011, which is a literary prize awarded each year. The book has also been translated into 25 different languages. LÄS MER

 2. 2. En innehållsundersökning av tre läromedel i religionskunskap : Bilder av de Abrahamitiska religionerna ur ett genusperspektiv

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Inez Haider; [2013]
  Nyckelord :läromedel; religion; bildanalys; genus; jämställdhet;

  Sammanfattning : Detta är en uppsats kring bildinnehållet i tre läromedel inom religionskunskap för högstadieelever. Med anledning av hur genus framställs i religionsböcker och därmed kan forma våra uppfattningar kring skolämnet har jag valt att undersöka saken vidare, via religionsböckernas bilder. LÄS MER