Sökning: "Inez Nyberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Inez Nyberg.

  1. 1. Feminism till salu: En kvalitativ studie om feminism som varumärkesstrategi

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Inez Nyberg; Sara Odhnoff; [2019]
    Nyckelord :feminism; cultural values; brand communication; authenticity; cultural branding; postmodernism; postfeminism; social semiotics; kulturella värden; varumärkeskommunikation; autenticitet; kulturell branding; socialsemiotik; Social Sciences;

    Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur feministiska värden i marknadsföring kan användas som en strategisk resurs för att skapa en ökad autenticitet för ett företags varumärke, och därmed bidra till forskningsfältet för strategisk kommunikation. En begränsad mängd forskning har gjorts om feminism som en autenticitetsstrategi i förhållande till varumärket. LÄS MER