Sökning: "Infektionsprevention"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Infektionsprevention.

 1. 1. Ventilationssystemets påverkan på operationspersonalens arbetssätt i förhållande till infektionsprevention

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Karlsson; Ulrika Larsson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Operating rooms; operating theatre; foot traffic; surgical wound; infection; surgical wound prevention control; risk factors; Environment; controlled; ventilation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador är ett stort problem inom vården där postoperativa infektioner står för34 procent av alla vårdrelaterade infektionen inom den kirurgiska vården. Dessa skador förautomatiskt med sig förlängda vårdtider, höga kostnader och ett stort lidande för patienten. LÄS MER

 2. 2. Operationssjukvården i ett förändrat klimat - en kvalitativ intervjustudie om operationssjuksköterskors upplevelser av att arbeta med hållbar utveckling.

  Magister-uppsats,

  Författare :Rebecca Lovell; Rebecca Lovén; [2020-06-26]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Operationssjuksköterska; Operationsverksamhet; Hållbar utveckling; Infektionsprevention;

  Sammanfattning : Background: Climate change poses a threat to public health. Health care, which aims to promote health, contributes to a negative impact on the climate. The surgical ward is one of the most resource-intensive units in a hospital, which causes a negative impact on the environment due to its large use of materials and production of waste. LÄS MER

 3. 3. Följsamhet till basala hygienrutiner i operationsrummets vårdmiljö : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lena Byström; Anneli Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Basala hygienrutiner; Vårdrelaterade infektioner; Handhygien; Riktlinjer; Intraoperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner är en av de största säkerhetsriskerna inom sjukvården och drabbar patienterna. Att drabbas av detta leder till stora kostnader för sjukvården men även stort lidande för patienten med smärtor och många behandlingar som följd. LÄS MER

 4. 4. Rengöring av huden efter förslutning av det kirurgiska snittet- lämnas mikroorganismer kvar efter rengöring med natriumklorid respektive klorhexidinglukonate?

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Hansson; Maria Svensson; [2015-08-17]
  Nyckelord :intraoperativ; hudrengöring; postoperativ sårinfektion; omvårdnad; infektionsprevention; klorhexidin; operationssjuksköterska; intraoperative; skin cleansing; postoperative wound infection; infection prevention; operating room nurse; Nursing care; chlorhexidine;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av operationssjuksköterskans huvudansvar syftar till att arbeta med infektionsprevention. När en operation är avslutad rengör operationssjuksköterskan huden omkring det kirurgiska snittet från blod och annat organiskt material innan förbandsläggning. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans kunskaper om Meticillinresistenta Stafylokock aureus (MRSA) samt följsamhet till basala hygienrutiner : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Karlsson; Christin Neuhaus; [2015]
  Nyckelord :mrsa; sjuksköterska; infektionsprevention; attityder; kunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER