Sökning: "Infektionsrisk"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Infektionsrisk.

 1. 1. Sjuksköterskans möjligheter att minska risken för infektion hos patienter med perifer venkateter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Robin Tangberg; Moa Törnblad; [2021-06-29]
  Nyckelord :Bakteriemi; Följsamhet; Förebyggande vård; Infektionsrisk; Perifer venkateter; PVK; Sjuksköterska; Utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den perifera venkatetern (PVK) är en vanligt förekommande medicintekniskåtgärd inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan har ett självständigt ansvar för inläggningoch skötsel av PVK:n. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors upplevelser av att arbeta i begränsat dagsljus : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Golvani; Linda Roos; [2020]
  Nyckelord :Daylight; Experiences; Focus group; Operating room nurse; Qualitative; Well-being; Work Environment; Arbetsmiljö; Dagsljus; Fokusgrupp; Kvalitativ; Operationssjuksköterska; Upplevelser; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskan arbetar i en komplex arbetsmiljö med ansvarför bland annat patientens säkerhet, patientens positionering och att upprätthålla enaseptisk miljö. Av hygieniska skäl samt för att reducera infektionsrisk bör onödigtspring i operationssalen undvikas, vilket kan innebära att operationssjuksköterskanarbetar långa pass utan avlösning. LÄS MER

 3. 3. Påverkar användandet av ett rondkort sjuksköterskornas upplevelse av delaktighet i patienternas antibiotika- och urinkateterbehandling : En interventionsstudie i Västerbotten

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Monica Eneslätt; Mari Stenlund; [2018]
  Nyckelord :healthcare-associated infection; indwelling urinary catheter; antibiotic treatment; checklist; nurses; vårdrelaterade infektioner; urinvägskateter; antibiotikabehandling; sjuksköterskor; rondkort;

  Sammanfattning : Introduktion: Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är ett folkhälsoproblem. Kvarliggande urinvägskateter är en riskfaktor för att drabbas av vårdrelaterad urinvägsinfektion. Det finns en tydlig koppling mellan vårdrelaterad infektion, antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av en semi-automatiserad ultraljudsapparat för mätning av urinvolym i blåsan, på djur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elisabeth Miller; [2017]
  Nyckelord :BladderScan; hund; katt; gris;

  Sammanfattning : Urinvolymen hos sällskapsdjur är viktig att följa i klinisk verksamhet, bland annat för att se om ett djur kan producera urin vid njurskador och transplantationer. Det är även av intresse att upptäcka en distension av urinblåsan i samband med patologier där uretra inte kan relaxera eller är blockerad, då en urinblåseöverfyllnad kan orsaka stress hos djuret och i vissa fall ge livshotande skador. LÄS MER

 5. 5. Optimization of protoplast methods suitable for transient CRISPR/Cas9 expression in Lepidium campestre

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Louise Selga; [2017]
  Nyckelord :protoplasts; lepidium campestre; CRISPR Cas9;

  Sammanfattning : Lepidium campestre is a wild oil species with a number of traits that are beneficial from an agricultural point of view. CRISPR/Cas9 could be used transiently in protoplasts to accelerate domestication of L. campestre. LÄS MER