Sökning: "Infill"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet Infill.

 1. 1. Metoder för att utforma fackfyllnadens möte med stolpen i ett halvnaket skelettverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Jönsson; [2019-04-01]
  Nyckelord :Timber framing; Half-timber work; Post and Beam; Skeleton construction; Frugal building crafts; Infill; Skelettverk; Stolpverk; Korsvirke; Korsverk; Skiftesverk; Frugal byggnation; Skelettkonstruktion; Skelettsystem; Balk-pelarsystem;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk2017.... LÄS MER

 2. 2. Skiftesverk med ”skift” av timmer. En utvärderande hantverksprocess av ett spannmålsmagasin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kristoffer Johansson; [2018-06-19]
  Nyckelord :Post and plank; reconstruction; Löfvenskiöld; Charles Emil; handcraft; woodwork; granary; illustrated works; skiftesverk; rekonstruktion; planschverk; lantbruk; magasin;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2017.... LÄS MER

 3. 3. Besökares motiv för rekreation i grönområden : en studie av Stadsträdgården och Stadsskogen i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Henry Larsson; [2018]
  Nyckelord :grönområde; motiv; preferens; rekreation; uppfattning;

  Sammanfattning : Urbanisering och förtätning av städer ökar behovet av grönområden för rekreativa möjligheter. För landskapsarkitekter och planerare är det viktigt att förstå vilka motiv och preferenser besökare har för att uppfylla detta behov och bidra med rekreativa möjligheter för alla. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av konstgrässystem med avseende på luftburna partiklar

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Roland Nyberg; Oskar Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konstgräs används i stor utsträckning och dess miljöpåverkan är omdebatterad. Oro finns över spridning av mikroplaster och dess miljöpåverkan. Flera studier på spridning av större mikroplast finns, medan spridning av luftburna partiklar är mindre väl utforskat. LÄS MER

 5. 5. Economic Performance Assessment of Three Renovated Multi-Family Houses with Different HVAC Systems

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Alaa Khadra; [2018]
  Nyckelord :HVAC systems; economic assessment; air heat pump; mechanical heat recovery; LCCA; life cycle cost analysis; miljonprogrammet.; HVAC systems; economic assessment; air heat pump; mechanical heat recovery; LCCA; life cycle cost analysis; miljonprogrammet.;

  Sammanfattning : Since the building sector is responsible for 40% of the energy consumption and 36% of CO2 emissions in the EU, the reduction of energy use has become a priority in this sector. The EU has adopted several policies to improve energy efficiency. LÄS MER