Sökning: "Infill"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet Infill.

 1. 1. Metoder för att utforma fackfyllnadens möte med stolpen i ett halvnaket skelettverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Jönsson; [2019-04-01]
  Nyckelord :Timber framing; Half-timber work; Post and Beam; Skeleton construction; Frugal building crafts; Infill; Skelettverk; Stolpverk; Korsvirke; Korsverk; Skiftesverk; Frugal byggnation; Skelettkonstruktion; Skelettsystem; Balk-pelarsystem;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk2017.... LÄS MER

 2. 2. Tracking Microplastics from Artificial Football Fields to Stormwater Systems

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Ran Li; [2019]
  Nyckelord :microplastics; artificial turfs; stormwater; runoff; rainfall; Sweden;

  Sammanfattning : Microplastic pollution as a global environment problem in marine systems has substantially raised public concern in recent years. In 2016, the Swedish Environmental Protection Agency performed a study about potential sources and pathways of microplastics spreading to the marine environment. LÄS MER

 3. 3. Anpassning av byggregler vid förtätning på en begränsad tomtyta

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Evelina Eklöv; Jessica Liljeqvist; [2019]
  Nyckelord :Densify cities; infill; apartment buildings; urbanization; building rules; standard; accessibility; room height; lighting conditions; city center; inner city.; Förtätning; infill; flerbostadshus; urbanisering; byggregler; standard; tillgänglighet; rumshöjd; ljusförhållanden; stadskärna; innerstad.;

  Sammanfattning : Syfte: Dagens urbanisering ger behov av förtätning av stadskärnor vilket kan leda till borttagande av parkering, grönområden och solljus. Att bygga och bo i innerstäder är dyrt på grund av höga markpriser, komplicerade projekt och en hög efterfrågan på bostäder. LÄS MER

 4. 4. UTFACKNINGSVÄGGAR : En studie i ekonomi och tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Jonas Nilsson; Anton Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Utfackningsvägg; Platsbyggd; Halvprefab;

  Sammanfattning : Infill walls is a proven method of constructing a buildings envelope that is the layer separating the outer environment from the inner. Infill walls are generally made of steel, wood or reinforced concrete. LÄS MER

 5. 5. Att bygga tätt – En roulette i förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hedda Magnusson; Ludwig von Werder; [2019]
  Nyckelord :förtätning; stadsbyggnadsideal; urbanism; Sundbyberg; hållbarhet; Stockholm; nyurbanism; post-urbanism; grön urbanism; kontextanpassad tilläggsförtätning;

  Sammanfattning : Den snabba urbaniseringen ställer stora krav på städernas förmåga att bemöta befolkningstillväxten. För att åstadkomma detta på ett hållbart sätt förespråkas från många håll förtätning inuti eller i anslutning till redan befintliga områden. Vilka metoder som kan användas och vilka konsekvenser dessa ger varierar. LÄS MER