Sökning: "Infill"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Infill.

 1. 1. Development of a phantom for the verification of stereotactic arrhythmic radioablation treatment deliveries

  L3-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Lovisa Jessen; [2020]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Aim: Phantoms are used daily in the clinic for radiotherapy. As more realistic phantoms are requested, 3D printing could be used but the design of a realistic phantom is difficult. LÄS MER

 2. 2. Påbyggnation för balans mellan bevarandeoch förtätning : En studie av kommuner och byggnadsantikvariers inflytande på gestaltning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sebastian Rylander; [2020]
  Nyckelord :Påbyggnad; Vertikalförtätning; Gestaltningsinflytande; Kulturmiljövård; Anpassning;

  Sammanfattning : Många av Sveriges städer växer både till ytan och invånarantal. På grund av denna tillväxt utvecklas många av dessa städer utåt och tar mycket jungfru- och lantbruksmark i anspråk för att möjliggöra utvecklingen av nya bostadskvarter. LÄS MER

 3. 3. Internal geology and emplacement processes of Kimberlites, Case Study from the Tsabong Kimberlite Field, Botswana

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Mpho Ndebele; [2020]
  Nyckelord :Kimberlites; Geology; Emplacement Processes; Botswana;

  Sammanfattning : The Crateceous (85 Ma) MK1 pipe is part of the Tsabong kimberlite cluster located approximately550km south west of Gaborone and geologically found within the Kapvaal Craton. The Tsabongkimberlite field consists of 86 known kimberlites. The MK1 pipe is the largest of this cluster at 140ha,1. LÄS MER

 4. 4. DEN LEVANDE OCH TÄTA STADEN: Urban förtätning för en hållbar och levande stad i mänsklig skala

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Philip Lang; Thomas Klevås; [2020]
  Nyckelord :Förtätning; Urban infill; Research-by-design; Architecture; Arkitektur; visualisering och kommunikation; Arkitektur;

  Sammanfattning : Vad är det i den urbana väven av platser och byggnader som på lokal nivå gör den välfungerande, hållbar och till en plats vi människor kan leva i och verka på tillsammans?Hur utformar vi bäst staden när behovet av dess infrastruktur, service, platser att bopå och så många andra aspekter ökar i takt med en ständigt ökande urbanisering?Ett verktyg som tas till hjälp allt oftare i denna utmaning är en förtätning av de redanbefintliga miljöerna med ytterligare nya byggnader, i vilka olika former av funktioner ochverksamheter ska erbjudas i en lämplig blandning för att förtäta och koppla ihop stadenoch dess invånare än mer.Vi undersöker i detta projekt hur ett antal internationella exempel på urban förtätninghar fallit ut och försöker dra generaliserande lärdomar av det, med målet att hitta ochverifiera principer som kan vara vägledande för att skapa väl fungerande och täta urbanabyggnader och miljöer framöver. LÄS MER

 5. 5. Metoder för att utforma fackfyllnadens möte med stolpen i ett halvnaket skelettverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Jönsson; [2019-04-01]
  Nyckelord :Timber framing; Half-timber work; Post and Beam; Skeleton construction; Frugal building crafts; Infill; Skelettverk; Stolpverk; Korsvirke; Korsverk; Skiftesverk; Frugal byggnation; Skelettkonstruktion; Skelettsystem; Balk-pelarsystem;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk2017.... LÄS MER