Sökning: "Inflammatorisk tarmsjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Inflammatorisk tarmsjukdom.

 1. 1. Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Linda Anderberg; Kaiyun Fang; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ida Maria Andersson; Hanna Kakwandi; [2020]
  Nyckelord :Inflammatory bowel disease; Colitis ulcerative; Crohn disease; Life experience; Patient attitude; Adaptation; psychological;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Soma Nouri; Sandra Somai; [2020]
  Nyckelord :Inflammatory bowel disease; Crohn s disease; Ulcerative colitis; Living with; Lived experience; Patient experience; Inflammatorisk tarmsjukdom; Crohns sjukdom; Ulcerös Kolit; Leva med; Levd erfarenhet; Patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är samlingsnamn för kroniska mag-och tarmsjukdomar och innefattar Crohns sjukdom (CD) samt Ulcerös kolit (UK). Båda sjukdomar löper i skov med återkommande, långvariga diarréer med förbättrings-och försämringsperioder och kan relateras till fysiska, psykiska samt sociala faktorer. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars upplevelser av att leva med inflammatorisk tarmsjukdom En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Paula Guerra Riveros; Sofi Vilén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. A zebrafish-based system to study the impact of environmental factors in Inflammatory Bowel Disease (IBD)

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Mikaela Westling; [2020]
  Nyckelord :IBD; non-coding regions; zebrafish; in vivo; transgenic dual reporters; enhancer activity; polyfluoroalkyl substances; dietary sensors;

  Sammanfattning : Inflammatory Bowel Disease (IBD) is a chronic disorder that affects millions of peopleworldwide. Although the etiology behind the disease is yet unknown, current theoriespropose a complex interplay between genetic susceptibility, exposure to environmentalfactors and exacerbated immune responses. LÄS MER