Sökning: "Inflammatory bowel disease"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Inflammatory bowel disease.

 1. 1. Prebiotikan oligofruktos som behandling av övervikt och fetma hos barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Johan Lundberg; Mirjam Génetay; [2019-06-25]
  Nyckelord :Prebiotika; prebiotikasupplement; inulin; oligofruktos; viktnedgång; barn; ungdomar; fetma; övervikt.; Prebiotics; prebiotic supplements; inulin; oligofructose; weight loss; children; adolescents; obesity; obesity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är en folksjukdom som påverkar både livskvalité och livslängd negativt. Det korrelerar starkt med andra kroniska folksjukdomar, exempelvis diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Sjukdomsbilden är komplex och behandlingsmetoderna idag har varierande effekt med höga återfallsfrekvenser. LÄS MER

 2. 2. Altered expression of inflammasome components in inflammatory bowel disease

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Sophia Katarina Forsskåhl; [2019]
  Nyckelord :IBD; Inflammatory Bowel Disease; Inflammasome; NLRP1; NLRP3; NLRP6; AIM2; MEFV; Pyrin; Caspase-1; Caspase-4; Caspase-5; IL-1B; IL-18; GSDMD; ASC; Inflammatorisk tarmsjukdom; Inflammasom;

  Sammanfattning : The inflammasome complex is a multiprotein complex that may play a role in the pathogenesis of inflammatory bowel disease (IBD) by secreting the inflammatory cytokines interleukin (IL)-1β and IL-18, and inducing pyroptosis, as a response to signals through several inflammasome sensors. This study looked at the expression of several inflammasome components in the ileum and colon of patients suffering from IBD. LÄS MER

 3. 3. Att få leva, inte bara överleva : En analys av bloggar om unga vuxnas upplevelser av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Louise Gustavsson; Sofia Hellmér; [2019]
  Nyckelord :experiences; IBD; nursing; social constraints; quality of life; erfarenheter; IBD; livskvalité; omvårdnad; sociala begränsningar;

  Sammanfattning : Bakgrund:Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är ett samlingsnamn för både Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Dessa sjukdomar är kroniska och kommer i skov, vilket innebär en tillfällig försämring i sjukdomsförloppet. LÄS MER

 4. 4. The comparative efficacy of biologics in patients with Crohn´s disease and Ulcerative Colitis

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Elan Adel Khalaf; [2019]
  Nyckelord :IBD; Chron´s disease; Ulcerative Colitis; biologics; remission.;

  Sammanfattning : Introduction The fundamental concept for modern inflammatory bowel disease (IBD) treatment algorithm is an early induction of mucosal healing and its maintenance. Biological therapies are becoming mainstays of IBD therapy. LÄS MER

 5. 5. Evaluating the biological relevance of disease consensus modules : An in silico study of IBD pathology using a bioinformatics approach

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Joel Ströbaek; [2019]
  Nyckelord :Bioinformatics; Disease module; Consensus module; Disease consensus module; Network medicine; Inflammatory bowel disease; Crohn s disease; Ulcerative colitis; S2B; NSC; Tetralith; MODifieR;

  Sammanfattning : Inflammatory bowel disease encompasses a variety of heterogeneous chronic inflammatory diseases that affect the gastrointestinal tract, where Crohn’s disease and ulcerative colitis are the principal examples. The etiology of these, and many other complex human diseases, remain largely unknown and therefore pose relevant targets for novel research strategies. LÄS MER