Sökning: "Influencer marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 395 uppsatser innehållade orden Influencer marketing.

  1. 1. CHALLENGES WHEN DIFFUSING INNOVATIVE PRODUCTS THROUGH DIGITAL MARKETING - A qualitative research study exploring the major challenges when diffusing innovative products through digital marketing based on a case study of a diving equipment company

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Sophie Längvik; Emma Wallander; [2021-07-09]
    Nyckelord :Product Innovation; Diffusion of Innovation; Communication; Digital marketing; Social media marketing; Content marketing; Influencer marketing; Search engine optimization; Search engine marketing;

    Sammanfattning : The main objective with this study was to explore the major challenges whendiffusing innovative products through digital marketing. The purpose of thisresearch was to bring clarity in what challenges managers for innovativeproducts face when using digital marketing practices, such as Social MediaMarketing, Content Marketing, Influencer Marketing and SEO/SEM to diffusetheir products. LÄS MER

  2. 2. Social media influencers’ impact on consumers’ sustainable fashion consumption: A qualitative study on post-millennial consumers

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Julia Lidgren; Mikaela Major; [2021-07-02]
    Nyckelord :Sustainable consumption; Sustainable fashion; Influencer marketing; Social media influencer;

    Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

  3. 3. LOOK WHAT YOU MADE ME DO… - Vad influerar influencern? – En kvalitativ intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Karin Björklund; Carita Jacobsson; [2021-07-01]
    Nyckelord :Influencer; Influencer Marketing; Instagram; Sharenting; Självpresentation; Integritet; Trans-parasociala relationer; Mediemoral;

    Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar undersöka vad som influerar influencers kring vad de publicerari sina sociala medier.Teori: Sharenting, Självpresentation, Integritet, Trans-parasociala relationer,MediemoralMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Tre influencers som är baserade i Sverige. LÄS MER

  4. 4. Influencer Marketing i ett varumärkesstärkande syfte

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Josefine Ahokas; Celine Reinholdsson; [2021-06-28]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  5. 5. Influencer marketing - Kvalitet vs kvantitet En kvalitativ studie om hur influencer marketing och varumärkespersonlighet påverkar konsumenter i deras köpprocess

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emma Henry; William Nordlund; [2021-06-28]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER