Sökning: "Influencer-marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Influencer-marknadsföring.

 1. 1. Influencer-marknadsföring - En granskning av hur influencer-marknadsföring förhåller sig till marknadsföringslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Evelina Delsing; [2020]
  Nyckelord :Handelsrätt; Marknadsföringsrätt; Influencer-marknadsföring; Influencer; Dold reklam; Sociala Medier; Sändarangivelse; Reklamidentifiering; Medverkansansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As social media is increasingly integrated into our everyday lives and with the rise of so-called influencers, consumers are getting used to a new type of marketing. This type of marketing is often referred to as "influencer marketing" which is a collective term used to describe companies using influencers' to market various products and services via the influencer's social media platforms. LÄS MER

 2. 2. Kraften av influencers på Instagram : En studie om konsumenters uppfattningar om influencers

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lilian Denha; Sanna Hasanagic; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; social media; consumer behavior; marketing; trust; Influencer marketing; sociala medier; konsumentbeteende; marknadsföring; förtroende;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to increase knowledge about how consumers in southern Stockholm perceive influencer marketing via Instagram and understand the role of influences in the consumers' buying process. Theory: Influencers lose followers' trust because many associate influences with forced advertising, because it is known that influencers get paid for spreading marketing on their social channels. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om marknadsföring via influencers inom skönhetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ellen Samuelsson; Emma Enocson; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; Influencers; Influencer marketing; Skönhetsbranschen; Köpbeslutsprocessen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utveckla en djupare förståelse för vilken roll en influencer spelar i konsumentens köpprocess för skönhetsprodukter. Influencers som etablerar nya varumärken är idag ett vanligt förekommande fenomen inom skönhetsbranschen och har visat sig innebära en stor genomslagskraft. LÄS MER

 4. 4. Har sociala medier och Influencers betydelse? : En undersökning om resenärernas uppfattning och attityd på marknadsföring av turism genom sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Freja Avebäck; Katarina Pagan; [2019]
  Nyckelord :Social Media; Influencer Marketing; WOM and eWOM; Digital Marketing; Tourism marketing; Sociala Medier; Influencer marknadsföring; WOM och eWOM; Digital marknadsföring och Turism marknadsföring.;

  Sammanfattning : Swedish travelers’ consumption has increased in relation to better economic conditions and demographic changes. In 2017, domestic leisure travelers’ consumption increased and the reason for such a changed tourism industry which is due to a changed behavior among travelers. LÄS MER

 5. 5. ”Lever den upp till hypen?” – Klart den gör när videon är sponsrad : En klassificeringsstudie av negativa kommentarer i anslutning till influencer-kampanjer på YouTube

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofie Andersson; Klovemark Yasmina; [2019]
  Nyckelord :Influencer Marketing; YouTube-Comments; Credibility; Negative feedback; Influencer-Marknadsföring; YouTube-kommentarer; Trovärdighet; Negativa Kommentarer;

  Sammanfattning : Due to the development of the internet and social media platforms, marketing has changed from a one-way message to a two-way commutation online, causing marketers to lose significant control of the narratives of their campaigns. Influencer marketing has become an established approach on platforms such as YouTube, but little research has focused on the consequences of the two-way communication and freedom of consumers posting comments regarding the risk of campaigns online receiving negative feedback in their respective comment sections, sometimes causing news-headlines or going viral. LÄS MER