Sökning: "Influencers sociala media"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Influencers sociala media.

 1. 1. Vägen till en grön profil : En kvalitativ studie om uppbyggnaden av personligt varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Annie Alström; Lina Flysjö; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljöfrågan är ett av dagens hetast diskuterade ämnen. Detta är mycket tack vare framfarten av sociala medier och influencers som öppnat upp för samtal med människor världen över. Personligt varumärke innebär en praxis av att framhäva och marknadsföra sig själv som ett varumärke. LÄS MER

 2. 2. Samma "gamla" könsnormer?  - En multimodal kritisk diskursanalys om könskonstruktion på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Cederback; Maria-Victoria Kennerberg; [2020]
  Nyckelord :Social media influencers; women; femininity; gender structures; gender norms; narcissism; Instagram; commercial; social media;

  Sammanfattning : A general idea about the internet is that the online world could be more individual and free from gender standards. But previous studies have shown that the online world is more gendered than the physical world. The purpose of this study is to examine which ideas about gender occur on Instagram from a critical perspective. LÄS MER

 3. 3. Influencer marketing: Hur det påverkar unga kvinnor i generation Z

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sofie Axelsson; Karolina Hollén; [2020]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; identity creation; consumer culture; Influencer; influencer marketing; identitetsskapande; konsumtionskultur;

  Sammanfattning : I takt med att reklamtröttheten ökar i västvärlden växer sig marknadsföringsstrategin influencer marketing allt starkare. Influencers, vilka i grund och botten är helt vanliga människor, har en stor makt på sina sociala medier med tusentals till miljoner följare. LÄS MER

 4. 4. Influencern och den gordiska knuten : En studie om gestaltningen av psykisk ohälsa i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Fredrik Sundberg; [2020]
  Nyckelord :mental Illness; influencers; monomyth; Hero’s journey; social contagion; emotional contagion; Instagram; youth; psykisk ohälsa; influencers; monomyth; hjälteresan; social smitta; känslosmitta; Instagram; unga;

  Sammanfattning : This essay examines influencers’ framing of mental illness and how the framing could possibly affect the growing problem of mental illness among Swedish youth. Previous research concerning mental illness among youth, social media and social contagion is presented as a basic understanding of the problem at hand. LÄS MER

 5. 5. Influencers användning av sociala plattformar : En netnografisk studie om hur influencers använder Instagram för att påverka sina följare.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ronja Andegras; Näslund Amelie; [2020]
  Nyckelord :Instagram; influencer usage; user experience; source credibility model; netnography;

  Sammanfattning : The study examines influencers usage of the social media platform Instagram and how their usage can affect the receiver of their content. The purpose of this study is therefore to observe how influencers are using the platform in order to influence their followers. LÄS MER