Sökning: "Influencers"

Visar resultat 1 - 5 av 750 uppsatser innehållade ordet Influencers.

 1. 1. Influencer avoidance på Instagram -En kvalitativ studie om varför Generation Z undviker influencers som kommersiellt samarbetar med varumärken på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elliot Samuelsson; Marcus Fritz; [2023-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Personliga åsikter eller marknadsföring? : Om gränsdragningen mellan yttrandefrihet och marknadsföring i sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Asal Kouaiber; [2023]
  Nyckelord :Marknadsföring; yttrandefrihet; sociala medier; influencer; influencer marketing;

  Sammanfattning : Internet har inneburit en teknisk revolution, vilket har medfört att användningen av traditionell tv, radio och dagstidningar har minskat medan tiden som läggs ner på massmedier på internet har ökat. Genom denna teknikutveckling har yrket influencer vuxit fram. LÄS MER

 3. 3. The Marketing of Plant-Based Protein - The Beyond Meat Case: Making food alternatives appealing to multiple groups of consumers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Avraam Esras; Johnny Tran; [2022-12-14]
  Nyckelord :Plant-based proteins; animal-based protein; marketing devices; store; retail; McDonald; packaging; social media; digital media; influencers; fast-food; convenient; alternative;

  Sammanfattning : This paper aims to describe and discuss how marketing promotes plant-based proteins. Based on the frameworks of the marketing studies within green marketing and marketing devices (Callon et al., 2007; Cochoy, 2008; Peattie, 2001; Ottman et al. LÄS MER

 4. 4. ATT TJÄNA PENGAR ÅT MAMMA - En kvalitativ intervjustudie om uppfattningen kring barns medverkan i influencers betalda samarbeten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Matilda Hellkvist; Moa Kristensson; [2022-02-24]
  Nyckelord :Barnarbete; Parasociala Relationer; Sharenting; Samtycke; Integritet; Mediemoral; Influencer; Barn; Micro-microcelebrity; Instagram;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur mediekonsumenter uppfattar inlägg på det sociala mediet Instagram där barn medverkar i betalda samarbeten, publicerade av sina föräldrar med olika företag. Teori: Parasociala Relationer, Sharenting, Extended Self Metod: Kvalitativ Intervjustudie Material: Två fokusgrupper uppdelat efter kön. LÄS MER

 5. 5. INFLUENCER MARKETING: Inspiration och rekommendation eller manipulation och överkonsumtion? - En kvantitativ studie om attityder till influencer marketing på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lovisa Nylander; Ella Forssling; Johanna Ardevall; [2022-02-24]
  Nyckelord :Influencer marketing; Influencer; Sociala medier; Instagram; Reklam;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenska, unga kvinnors attityder till reklam på Instagram med fokus på influencer marketing. Teori: Persuasion Knowledge Model, Social Influence Theory Metod: Surveyundersökning Material: Instagraminlägg från influencers och företag, svar från surveyundersökning som riktar sig till svenska kvinnor i åldrarna 16-25 år. LÄS MER