Sökning: "Infographics"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Infographics.

 1. 1. Factors that affect team productivity and collaboration in a remote working environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Charalampos Papadopoulos; Polyxeni Papadia; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Remote Working; Telework; Productivity; Collaboration;

  Sammanfattning : Due to the COVID-19 pandemic, the working remote setup has become the norm for many employees worldwide, who have been struggling to adjust in the new ways of working and collaborating with their colleagues remotely. The recent remote setup swift has impacted their productivity and collaboration either positively or negatively. LÄS MER

 2. 2. Layout Analysis on modern Newspapers using the Object Detection model Faster R-CNN

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikaela Funkquist; [2022]
  Nyckelord :Document Layout Analysis; Newspapers; Object Detection; Faster R-CNN; Deep Learning; Dokument Layout Analys; Tidningar; Objektdetektering; Faster R-CNN; Djupinlärning;

  Sammanfattning : As society is becoming more and more digitized the amount of digital data is increasing rapidly. Newspapers are one example of this, that many Libraries around the world are storing as digital images. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglig design med IDT som guide : praktiska för- och nackdelar vid framtagandet av en informativ kortfilm

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jasna Dizdarevic; Kevelin Fernlund; [2022]
  Nyckelord :Visuell design; inklusiv design; grafisk design; animation; detaljplaneprocesser; kommunala myndigheter; infographics; IDT;

  Sammanfattning : Denna artikel utforskar hur Inclusive Design Toolkit (IDT) kan underlätta för designers att ta fram tillgänglig design. För att testa för- och nackdelar med IDT, användes instruktioner, riktlinjer och verktyg från inclusivedesigntoolkit.com för att ta fram en animerad kortfilm. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetskommunikation i hållbarhetsrapportering : Företags användning av visuella element

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Andersson; Kristin Sjöö; [2022]
  Nyckelord :sustainability reporting; visuals; sustainability communication; hållbarhetsrapportering; visuella element; hållbarhetskommunikation;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor får allt större betydelse i dagens samhälle, vilket även inkluderar företags arbete. Tidigare forskning om hållbarhetskommunikation har däremot mestadels ett konsumentperspektiv. Samtidigt anses hållbarhetsrapportering vara ett tillvägagångssätt för att kommunicera hållbarhetsarbete till fler intressenter. LÄS MER

 5. 5. Developing transport interaction macromodels to simulate traffic patterns : Case of Oslo, Norway

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Omkar Parishwad; [2022]
  Nyckelord :Spatial Interaction Modelling; Transport Modelling; City Planning; OD Matrices; Trip distribution; Transport Simulations; Sustainable Development Goals;

  Sammanfattning : Predicting the passenger flow inside a city is a vital component of the intelligent transportation management system. The proposal for a new residential area, an office space, post­pandemic policy implications for work from home, behavioral changes for revised traffic patterns, infrastructural improvements, require a visual and analytical backing which can be provided through a macro simulation model. LÄS MER