Sökning: "Informal Dumpsite"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Informal Dumpsite.

 1. 1. Solutions to Close an Informal Dumpsite in Debre Berhan, Ethiopia

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Bark; Malin Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Informal Dumpsite; Ethiopia; Debre Berhan; Developing Countries; Closure Methods; Solid Waste Management;

  Sammanfattning : The rapid urbanisation in developing countries has outran the deployed financial and manpower resources that are supposed to handle public utility services in cities. One important service is solid waste management. LÄS MER

 2. 2. Solid Waste Management at Inhaca Island

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Johanna Sörbom; Alia Gasim; [2018]
  Nyckelord :solid waste; waste management; sustainable; fast avfall; avfallshantering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Solid Waste Management has become an issue of increasing global concern. As the population continues to grow and consumption patterns change municipal authorities are facing immense challenges to manage the increasing amounts of solid waste in a sustainable way. LÄS MER