Sökning: "Information – History – Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade orden Information – History – Sweden.

 1. 1. Mysteriet kring Karl XI:s namnchiffer från Läckö slott

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Angelica Fingal; [2018-06-19]
  Nyckelord :1700th century royal cypher; pigment analysis XRF; tool-marks; charcoal rubbing; 3D-modelling; wood-identification SEM; Lacko castle;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2018:12.... LÄS MER

 2. 2. I hennes majestäts mediala tjänst - En kvalitativ studie av porträtterandet av kronprinsessan Victorias förlovning med Daniel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Caroline Lundgren; Eva Solér; [2018-02-08]
  Nyckelord :Monarchy; Women; Gender roles; Crown princess Victoria; Daniel Westling; Marriage; Engagement.;

  Sammanfattning : When crown princess Victoria of Sweden becomes queen, she will be the first to do so inaccordance to the new (well it was implemented in the 1980’s) order of gender neutralsuccession. The royal family is under constant watch from the media, and especially so theregent. LÄS MER

 3. 3. OFFENDER PROFILING: A STUDY OF VIOLENT OFFENDERS IN SWEDEN.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fannar Kristmannsson; [2018]
  Nyckelord :Cluster analysis; Murder; Manslaughter; Offender profiling; Violent offenders;

  Sammanfattning : Criminal profiling methods have been shown to be useful in predicting offender characteristics based on crime-scene and victim characteristics. However, a limited amount of studies within this field have been conducted in a Swedish cohort. LÄS MER

 4. 4. Metalldetektorn som ett arkeologiskt redskap – ris eller ros? : En studie kring metalldetektorns bidrag till arkeologin med exempel från undersökningarna i Uppåkra och Gudme

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Julius Borg; [2018]
  Nyckelord :Metal detector; legislation; Gudme; Uppåkra; archaeology;

  Sammanfattning : The metal detector as an archaeological tool: good or bad? Over the past six decades, the metal-detector has taken both the public as the archaeology by storm. The amount of people that has started to use it both as a hobby and in their jobs, is consistently growing, and the finds that it has provided has been of great value to the archaeologists. LÄS MER

 5. 5. Vi och Samerna? : Samernas framställning i historieläroböcker i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elise Lööw; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur samisk historia och kultur framställs i läroböcker för historieämnet på gymnasieskolan. Detta för att kunna se vilka möjligheter elever i den svenska skolan får att tillgodose sig kunskaper om Sveriges ursprungsfolk genom läroböcker. LÄS MER