Sökning: "Information Filtering"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Information Filtering.

 1. 1. TOPIC MODELING FOR ANALYSIS OF PUBLIC DISCOURSE -Enriching topic modeling with linguistic information to analyze Swedish housing policies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Anna Lindahl; [2018-01-15]
  Nyckelord :topic modeling; public discourse; housing policies; LDA; semantic coherence measures; part of speech;

  Sammanfattning : This work investigates how the method of topic modeling can be applied to investigate the public discourse of Swedish housing policies. The data used to represent this discourse is both from the Swedishparliament, the Riksdag, and Swedish newstexts. The lack of housing and current housing crisis in Swedenmakes this a relevant area to study. LÄS MER

 2. 2. Design explorations for more efficient data filtering interaction principles in VR for map based information visualizations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustav Fridh; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When using web interfaces to filter data on map-based visualizations, filtering interfaces tend to acquire space that otherwise could be used by the visualization. This study examines how to make use of virtual reality's strengths to design more efficient data filtering interaction principles for map-based visualizations. LÄS MER

 3. 3. Personal news video recommendations based on implicit feedback : An evaluation of different recommender systems with sparse data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Morgan Andersson; [2018]
  Nyckelord :Information Filtering; Recommender Systems; News Videos; Content-Based Filtering; Collaborative Filtering; Hybrid Filtering;

  Sammanfattning : The amount of video content online will nearly triple in quantity by 2021 compared to 2016. The implementation of sophisticated filters is of paramount importance to manage this information flow. The research question of this thesis asks to what extent it is possible to generate personal recommendations, based on the data that news videos implies. LÄS MER

 4. 4. Study of neural correlates of attention in mice with spectro-spatio-temporal approaches

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Cantin Ortiz; [2018]
  Nyckelord :gamma; bursts; neuroscience; attention; mice; LFP; gamma bursts; local field potential; phase randomization; cognition; cognitive process; modulation; spike; neuron; prefrontal cortex; PFC; pre-frontal; tetrode; filtering; Hilbert transform; recordings; oscillation; gamma band;

  Sammanfattning : While signatures of attention can be observed in widespread areas within and outside of cortex, the control of attention is thought to be regulated by higher cognitive brain areas, such as the prefrontal cortex. In their recent study on mice Kim et al. LÄS MER

 5. 5. Fördelar med att applicera Collaborative Filtering på Steam : En utforskande studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martin Bergqvist; Jim Glansk; [2018]
  Nyckelord :Collaborative filtering; Content-based filtering; Recommender systems; Steam; Computer Science; Machine learning; Information retrieval; Collaborative filtering; Content-based filtering; Rekommendationssystem; Steam; Datorvetenskap; Maskininlärning; Informationssökning;

  Sammanfattning : Rekommendationssystem används överallt. På populära plattformar såsom Netflix och Amazon får du alltid rekommendationer på vad som är nästa lämpliga film eller inköp, baserat på din personliga profil. Detta sker genom korsreferering mellan användare och produkter för att finna sannolika mönster. LÄS MER