Sökning: "Information Handover"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Information Handover.

 1. 1. Modeller för sjuksköterskans överrapportering av patientinformation vid skiftbyte : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Cassandra Bergius; Cajsa-Lisa Larsson; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; Sjuksköterska; Omvårdnad; Överrapportering; Muntlig; Skriftlig; Bedside;

  Sammanfattning : En god kommunikation mellan sjuksköterskor är grundläggande för att ett arbete ska fungera, inte minst inom vården där arbetet sker med människor. En bristfällig kommunikation, med otydliga överrapporteringar mellan sjuksköterskor kan få svåra konsekvenser för patienten. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av bedsiderapportering inom slutenvården : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cassandra Rinaldo; Ulrika Högström; [2020]
  Nyckelord :bedside handover; experience; inpatient care; patient; bedsiderapportering; patient; slutenvård; upplevelse;

  Sammanfattning : Introduktion: Rapportering inom hälso- och sjukvården är en viktig del av vården och det vanligaste sättet att rapportera är mellan sjuksköterskor inne på expeditionen utan patienten. Bedsiderapportering innebär en rapport som sker vid patientens säng, där patienten får en chans att delta i diskussionen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av överrapportering mellan ambulanssjuksköterska och sjuksköterska på akutmottagning : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Andersson; Carolina Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :communication; emergency department; handoff; handover; nurse; patient; prehospital; Akutmottagning; kommunikation; patient; prehospitalt; sjuksköterska; överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det förekommer brister i överrapportering från ambulanssjuksköterska till sjuksköterska på akutmottagning, vilket kan leda till negativa konsekvenser för patienten. Överrapportering är en stor riskfaktor inom vården, vårdskador hade kunnat undvikas genom informativ överrapportering. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av bedsiderapportering inom slutenvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Kull; Maria Teshome; [2020]
  Nyckelord :Bedside; Patient; Personcentrering; Slutenvård; Överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund  Kommunikation är en viktig del av vården, framför allt vid överrapporteringar som sker flera gånger dagligen mellan vårdpersonalen. Bristande kommunikation kan leda till allvarliga konsekvenser, för att göra vården säkrare har det därför utvecklats flera olika rapporteringsverktyg som kan tillämpas inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Faktorer av betydelse för säker överrapportering mellan personal inom ambulanssjukvård och akutmottagning : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Halldin; Cecilia Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Ambulance; Communication; Emergency Service Hospital; Nurses; Patient safety; Handover reporting; Akutmottagning; Ambulans; Kommunikation; Patientsäkerhet; Sjuksköterskor; Överrapportering;

  Sammanfattning : Överrapportering mellan olika sjukvårdsinstanser är en komplex situation som utgör en risk för patienten. Överrapporteringen från personal inom ambulanssjukvård till personal verksamma på akutmottagning utgör ett extra stort riskmoment, då ambulanspersonalens information gällande patienten stundtals är den enda som finns att tillgå. LÄS MER