Sökning: "Information Retrieval"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden Information Retrieval.

 1. 1. Fördelar med att applicera Collaborative Filtering på Steam : En utforskande studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martin Bergqvist; Jim Glansk; [2018]
  Nyckelord :Collaborative filtering; Content-based filtering; Recommender systems; Steam; Computer Science; Machine learning; Information retrieval; Collaborative filtering; Content-based filtering; Rekommendationssystem; Steam; Datorvetenskap; Maskininlärning; Informationssökning;

  Sammanfattning : Rekommendationssystem används överallt. På populära plattformar såsom Netflix och Amazon får du alltid rekommendationer på vad som är nästa lämpliga film eller inköp, baserat på din personliga profil. Detta sker genom korsreferering mellan användare och produkter för att finna sannolika mönster. LÄS MER

 2. 2. Investigating Machine Learning Clustering Methods to Replicate the Human Idea of Structure to Documents

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Johannes Jansson; Victor Miller; [2018]
  Nyckelord :machine learning; k-means; support vector machine; svm; tf-idf; clustering; document; documents; pdf; information retrieval; scikit-learn; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Anyone trying to maintain a set of text documents in an information retrieval system will run into problems keeping it relevant and up to date as the amount of data increases. This thesis investigates how a collection of documents can be clustered in a way that resembles how a human would organize it. LÄS MER

 3. 3. Spelling Normalization of English Student Writings

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Yuchan HONG; [2018]
  Nyckelord :spelling normalization; English student writings; phonetic similarity comparison; Levenshtein edit distance; character-based statistical machine translation; character-based neural machine translation;

  Sammanfattning : Spelling normalization is the task to normalize non-standard words into standard words in texts, resulting in a decrease in out-of-vocabulary (OOV) words in texts for natural language processing (NLP) tasks such as information retrieval, machine translation, and opinion mining, improving the performance of various NLP applications on normalized texts. In this thesis, we explore different methods for spelling normalization of English student writings including traditional Levenshtein edit distance comparison, phonetic similarity comparison, character-based Statistical Machine Translation (SMT) and character-based Neural Machine Translation (NMT) methods. LÄS MER

 4. 4. Designing a user friendly search interface for analog workers : A pilot study inside a costume and prop warehouse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Simone Stenis Perron; [2018]
  Nyckelord :Search User Interfaces; Information Retrieval Systems; User-Centered Design; System Design; Application Development;

  Sammanfattning : The Swedish Television ́s department for costumes and props is digitizing the work processes concerning the documentation, rental and storage of over two million objects. This thesis is a pilot study with the objective of investigating which design elements are crucial to ensure a smooth transition from the analog domain to the digital, in a specialized field. LÄS MER

 5. 5. Approaches to natural language processing in app development

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Camran Djoweini; Henrietta Hellberg; [2018]
  Nyckelord :Natural language processing; information retrieval; voice-control; implementation approaches; NLP.; Natural language processing; informationsinhämtning; röststyrning; implementerings tillvägagångssätt; NLP.;

  Sammanfattning : Natural language processing is an on-going field that is not yet fully established. A high demand for natural language processing in applications creates a need for good development-tools and different implementation approaches developed to suit the engineers behind the applications. LÄS MER