Sökning: "Information Retrieval"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden Information Retrieval.

 1. 1. Comparative study of table layout analysis : Layout analysis solutions study for Swedish historical hand-written document

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Xusheng Liang; [2019]
  Nyckelord :layout analysis; pattern recognition; document digitalization; table layout extraction; transfer learning; machine learning; image processing; Hessian filter; Gabor filter;

  Sammanfattning : Background. Nowadays, information retrieval system become more and more popular, it helps people retrieve information more efficiently and accelerates daily task. LÄS MER

 2. 2. How scent impact memory and forgetting

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Andrea Aejmelaeus-Lindström; [2018]
  Nyckelord :scent; memory retrieval; directed forgetting; contextual memory cues;

  Sammanfattning : In this experiment it was investigated how scent affect the memory. Encoding information in the same context as retrieving it has been suggested to be beneficial for memory, earlier research has mostly explored how environmental contextual cues affects the memory. In this research the contextual cue was created by a presentation of a scent. LÄS MER

 3. 3. Skolbibliotekets skamvrå? En studie av skolbiblioteket som resurs i tjejers informationssökningar kring sexualitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Agnes Kauranen; Matilda Lindhe Persson; [2018]
  Nyckelord :Library and information science; school library; sexuality; phenomenography; focus groups; regional behavior; Erving Goffman; Carol C. Kuhlthau; biblioteks- och informationsvetenskap; skolbibliotek; sexualitet; fenomenografi; fokusgrupper; regionbeteende; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master’s thesis presents a review of high school girls’ experiences of how information seeking concerning sexuality is handled and given space in the school library. In Swedish high schools, sex education is integrated into a number of subject areas rather than taught as an independent subject. LÄS MER

 4. 4. Ski Ladder : Bekvämare lasting i takbox

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :FELICIA LINDER; HANNA WALLNER; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett projekt har genomförts som ett kandidatexamensarbete inom Teknisk Design, vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Med Thule som samarbetspartner var syftet med projektet att ta fram en produkt som underlättar lastning i takbox. LÄS MER

 5. 5. Polisiär brottsprevention i rättsstaten – Kan inhämtning i underrättelseverksamhet förenas med rättssäkerhet och rättstrygghet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Annika Ignell; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; straffprocessrätt; hemliga tvångsmedel; underrättelseverksamhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The law on retrieval of data allows a secret coercive measure that enables the police to gather information about electronic communication for intelligence purpose. The aim of this thesis is to study how the requirements set in a state led by the rule of law, such as predictability in legal matters and sufficient safeguards against misuse, are satisfied in the law on retrieval of data, in relation to the right to respect for private life. LÄS MER