Sökning: "Information films"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden Information films.

 1. 1. Hur form följer funktion i titelsekvenser : En semiotisk analys av förtexter i framtidsfilm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Ludwig Mattsson; [2019]
  Nyckelord :film; titelsekvens; förtext; sci-fi; framtidsfilm; design; semiotik; tecken; typografi;

  Sammanfattning : Det finns inte mycket forskning på ämnet förtexter, speciellt inte i film som utspelar sig i framtiden. Uppsatsens syfte är att undersöka förtextens form och funktion utifrån en semiotisk analys som använder sig av de begrepp semiotiken medför i tolkandet av tecken. LÄS MER

 2. 2. Fictional Film and Social Change: A study of two Nigerian narratives

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Patricia Whitehorne; [2019]
  Nyckelord :Fiction; Film; Edutainment; Girl-child; Fistula; Development; Health; Nigeria; Marriage;

  Sammanfattning : Nearly 50 years ago a UNESCO paper expounded the value of film as a development tool, alongside other forms of media. Factual films were useful platforms to provide information and instruction particularly in the fields of agriculture and health, and thereby act as a stimulus for practical innovation. LÄS MER

 3. 3. Microscopy techniques for studying polymer-polymer blends

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Sandra Mattsson; [2019]
  Nyckelord :CLEM; correlative light and electron microscopy; correlative microscopy; fluorescence microscopy; scanning electron microscopy; phase contrast microscopy; polymer blend; morphology; super yellow; PEO; poly ethylene oxide ; CLEM; korrelativ ljus- och elektronmikroskopi; korrelativ mikroskopi; fluorescensmikroskopi; svepelektronmikroskopi; faskontrastsmikroskopi; polymerblandning; morfologi; super yellow; PEO; poly etylenoxid ;

  Sammanfattning : Semiconductors are used in many electronic applications, for example diodes, solar cells and transistors. Typically, semiconductors are inorganic materials, such as silicon and gallium arsenide, but lately more research and development has been devoted to organic semiconductors, for example semiconducting polymers. LÄS MER

 4. 4. The STM Study of Bi Adsorption on the InAs(111)B Surface

  Master-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Jung-Ching Liu; [2019]
  Nyckelord :bismuth; indium arsenide 111 B; adsorption; surface; scanning tunneling microscopy; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Semiconductors composed of group III and group V elements have a variety of promising applications, such as topological insulators and quantum computers. Among this category of semiconductors, bismuth (Bi)-containing III-V compounds are able to make these applications possible. LÄS MER

 5. 5. Investigation of magnetic order in nickel-5d transition metal systems

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Molekyl- och kondenserade materiens fysik

  Författare :Konstantinos Papadopoulos; [2019]
  Nyckelord :muSR; muons; skyrmions; magnetism; transition; spin; rotation; relaxation; resonance; thin; films; transition; metals; MBE; sputtering; XRR; reflectivity; molecular; beam; epitaxy; x; ray; TRIUMF; double; perovskite; longitudinal; transverse; nickel; Ni; asymmetry; positron; depolarization; chiral; lattice; helical; DM; interaction;

  Sammanfattning : Double perovskite materials exhibit alterations in magnetic order through manipulation oftheir crystal structure. Certain ultra thin metallic bilayers can create an exotic magnetic stateof confined spin textures called skyrmions. In both cases, new atomic arrangements leadto new electrical and magnetic properties. LÄS MER