Sökning: "Information overload"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade orden Information overload.

 1. 1. Kognitiv tillgänglighet på folkbibliotek : En kvalitativ intervjustudie om kognitiv tillgänglighet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Alm; Karin Alm; [2023]
  Nyckelord :bibliotek; kognitiv tillgänglighet; kognitiv funktionsnedsättning; information; informationskategorier; biblioteksutveckling; bemötande; delaktighet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute with knowledge on how library staff work to increase cognitive accessibility for people with cognitive disabilities in libraries. According to the Swedish Library Act and The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD), people with cognitive disabilities are a priority group. LÄS MER

 2. 2. Evaluating the user experience of different representations of organizational structures

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ida Bergman; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Information overload is a widely recognized problem in the workplace, with an overwhelmingamount of information being presented from several sources constantly. By being able tovisually represent organizational structures in an efficient way, it can significantly aid in makingthe data easier to consume, utilize and incorporate in future decision making. LÄS MER

 3. 3. Mitralisregurgitation hos australian kelpie : myxomatös mitralisklaffsjukdom eller annan orsak?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Eddie Leão Sjöblom; [2023]
  Nyckelord :Myxomatös klaffsjukdom; MMVD; mitralisregurgitation; australian kelpie; blåsljud; LVIDD;

  Sammanfattning : Myxomatös mitralisklaffsjukdom (MMVD) är en förvärvad hjärtsjukdom som är vanlig bland hundar, särskilt hos mindre raser såsom cavalier king charles spaniel, taxar och toyraser. Sjukdomen leder till en förtjockning och prolaps av klaffarna, vanligtvis mitralisklaffen, som börjar läcka blod från kammaren till förmaket (mitralisregurgitation). LÄS MER

 4. 4. A graph database implementation of an event recommender system

  M1-uppsats,

  Författare :Alexander Olsson; [2022]
  Nyckelord :Event; Recommender system; Neo4j; Graph database;

  Sammanfattning : The internet is larger than ever and so is the amount of information on the internet.The average user on the internet has next to endless possibilities and choices whichcan cause information overload. Companies have therefore developed systems toguide their users to find the right product or object in the form of recommendersystems. LÄS MER

 5. 5. Affärssystemets roll i beslutsfattandet inom SMF : En kvalitativ studie om affärssystemets påverkan på beslutsfattande inom små- och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Michel Shafi; Sunita Walizai; Rudy Younan; [2022]
  Nyckelord :Enterprise Resource Planning Systems; ERP; ERP system; Information quality; Information overload; Information saturation; Management control; Decision making; Decision basis; IT system; Decision support; Information system; SME; Small and medium sized enterprises; Decision process.; Affärssystem; Informationskvalitet; Informationsöverbelastning; informationsmättnad; Ekonomistyrning; Beslutsfattande; Beslutsunderlag; IT system; Beslutsstöd; Informationssystem; SMF; Små-och medelstora företag; Beslutsprocess.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lättillgänglig och reliabel information blir betydande för effektivt beslutsfattande. Således identifieras förbättringen av beslutsfattande som den drivande orsaken till att företag införskaffar affärssystem som avser att skapa underlag, utföra analyser samt ta fram relevant data. LÄS MER