Sökning: "Information security"

Visar resultat 1 - 5 av 2101 uppsatser innehållade orden Information security.

 1. 1. A CASE STUDY OF ATTACKS AND PROTECTIONS OF HUMAN RIGHTS DEFENDERS IN POST-EUROMAIDAN UKRAINE

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Louise Helen Elisabeth Nilsson; [2022-01-21]
  Nyckelord :human rights defenders; protections; security; attacks;

  Sammanfattning : The efforts of human rights defenders play a crucial part in advancing human rights around the world. For these efforts, many defenders are at risk. In light of many attacks in recent years, it is clear that defenders are not as safe as they need to be. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Motivation, Job Satisfaction and Job Security on Employee Retention: A Quantitative Research

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Rida Salim; Usman Mushood; [2022]
  Nyckelord :Employee Retention; Motivation; Job Satisfaction; Job Security; Impact; Pakistan; Correlation;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis was to examine the relation between employee retention and its three variables namely motivation, job satisfaction, and job security of employees in a Pakistani organization named Varioline Intercool. The case study and deductive approach was used to conduct this study. LÄS MER

 3. 3. Gender-Based Violence in Resettlement Camps: the Internally Displaced People of Northern Mozambique

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Marta Pinhal Rocha; [2022]
  Nyckelord :Gender-Based Violence; Internally Displaced Girls and Women; Resettlement Camps; Mozambique; Cabo Delgado;

  Sammanfattning : Gender-based violence has been widely used by various actors against the most vulnerable individuals in conflict-affected settings. Internally displaced girls and women are especially susceptible to suffer from this type of violence; nevertheless, they frequently choose not to report it. LÄS MER

 4. 4. Vishing: ett ökande hot : Hur Sveriges regioner bemöter vishing inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Tim Andersson; Emil Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Information security; phishing; vishing; social engineering; healthcare; Informationssäkerhet; phishing; vishing; social engineering; hälso- och sjukvården;

  Sammanfattning : Vishing är en phishing-variation som inte är dokumenterad och studerat som den mer traditionella mejl-phishing. Variationen har växt de senaste åren, speciellt under pandemin. Samtidigt har ökade attacker mot hälso- och sjukvården observerats i och med en belastning mot sektorn. LÄS MER

 5. 5. Medical Internet of Things inom svensk hälso- och sjukvård : En intervjustudie om integritetsutmaningar och vidtagna åtgärder vid implementation och drift av MIoT

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Anton Warell; Ahmad Dali Khaled; [2022]
  Nyckelord :Information security; IoT; Legislation; MIoT; Privacy; Challenges; Actions; Informationssäkerhet; IoT; Lagstiftning; MIoT; Personlig integritet; Utmaningar; Åtgärder.;

  Sammanfattning : Today, healthcare is more connected to the internet and handles greater amounts of sensitive information than ever before. This information is managed to a greater extent by various IT systems that form the basis for the digitization that is carried out in healthcare, where IoT systems play a significant role. LÄS MER