Sökning: "Information visualization"

Visar resultat 1 - 5 av 691 uppsatser innehållade orden Information visualization.

 1. 1. MetaStackVis: Visually-Assisted Performance Evaluation of Metamodels in Stacking Ensemble Learning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Ilya Ploshchik; [2023]
  Nyckelord :Visualization; interaction; metamodels; validation metrics; predicted probabilities; stacking; stacked generalization; ensemble learning; machine learning;

  Sammanfattning : Stacking, also known as stacked generalization, is a method of ensemble learning where multiple base models are trained on the same dataset, and their predictions are used as input for one or more metamodels in an extra layer. This technique can lead to improved performance compared to single layer ensembles, but often requires a time-consuming trial-and-error process. LÄS MER

 2. 2. Interactive Visualization of Network Models in JavaScript/TypeScript for Web-based Applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Morrow Erik; [2023]
  Nyckelord :Networks; Information visualization; Information Theory; Interactive visualization; Nätverk; Informationsvisualisering; Informationsteori; Interaktiv visualisering;

  Sammanfattning : Networks of nodes and links are powerful tools to model complex systems, however, when the number of nodes and links grows to the thousands then even the network becomes too complex to comprehend unless we can simplify and highlight the networks underlying structure. The map equation is a method developed by the researchers at IntegratedScience Lab that uses an information theoretic approach to reveal community structure using the flow of information on the network modeled with random walks. LÄS MER

 3. 3. Exploring the Applications of Machine Learning in the Public Sector

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik - Genomgår omorganisation

  Författare :Adrian Hammarberg Dalmyr; [2023]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Despite the many use cases for machine learning, it sees minimal usage in Sweden’s public sector today. It is important that the public sector in particular utilizes the most efficient tools available. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av GIS i svenska kommuner - användarnas perspektiv : En analys av tjänstepersoners acceptans av geografiska informationssystem med utgångspunkt i TAM-modellen och organisationsstruktur i Norrköping och Mjölby kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Lukas Carlsson; Sara Axelsson; [2023]
  Nyckelord :Technology acceptance; GIS; Local planning; Bureaucratic organizational structure; Teknologisk acceptans; GIS; Detaljplanering; Byråkratisk organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Geografiska informationssystem (GIS) kan bistå välgrundade beslut inom planering genom att visualisera och analysera data men mänskliga och organisatoriska faktorer orsakar tröghet för ökad tillämpning av verktyget. Trögheten kan motarbetas genom att kartlägga tjänstepersoners acceptans av verktyget och identifiera hur olika faktorer påverkar acceptansen. LÄS MER

 5. 5. Considerations When Visualizing Information for a Non-interactive Dashboard : A study about what aspects to keep in mind when designing a non-interactive dashboard

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Elina Eriksson; [2023]
  Nyckelord :information visualization; accessibility; non-interactive dashboard; color vision deficiency; color blindness;

  Sammanfattning : In this project a dashboard was created on behalf of the company Combitech who wanted to visualize a part of a workgroup’s information flow in hope of improving their communication. The only restriction was that it could not be interactive. LÄS MER