Sökning: "Informations- och kommunikationsteknik IKT"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade orden Informations- och kommunikationsteknik IKT.

 1. 1. Att leda digitalt - det "nya" ledarskapet : En kvalitativ studie om digitalt ledarskap till följd av coronapandemin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Emelie Berggren; Moa Wallin; [2021]
  Nyckelord :E-leadership; telework; information and communication technology; affordance theory; leader-member exchange theory; E-ledarskap; distansarbete; informations- och kommunikationsteknik; affordance theory; leader-member exchange theory;

  Sammanfattning : Till följd av coronapandemin tvingades många organisationer göra en hastig och ofrivillig övergång till distansarbete. Detta skifte i arbetssätt för med sig nya krav, inte minst på ledare som tvingas kommunicera och leda via digitala verktyg. LÄS MER

 2. 2. Att leda på distans : En utmaning eller möjlighet?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Denise Libot; Johannes Thelin; [2021]
  Nyckelord :distansledarskap; ledarskap; organisering; tillit; informations- och kommunikationsteknik IKT ; teamkänsla; produktivitet;

  Sammanfattning : Att leda på distans har under de senaste decennierna blivit allt mer förekommande i takt med den digitala utvecklingen. Under slutet av år 2019 drabbades världen av en pandemi vid namn Covid-19, vilket har tvingat många organisationer att förflytta sin verksamhet från en fysisk arbetsplats till att arbeta digitalt från sitt hem. LÄS MER

 3. 3. M-MIMO Map Based Positioning in Wireless Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zitong Xu; [2021]
  Nyckelord :Massive MIMO; Positioning; AoA; Wireless Networks; MATLAB; Massiv MIMO; Positionering; AoA; Trådlösa Nätverk; MATLAB;

  Sammanfattning : The next generation 5G systems has attracted more and more attention to the rapid development of information and communication technology (ICT). Positioning is an important research area in 5G mobile networks, especially in M-MIMO wireless networks. LÄS MER

 4. 4. Digital kompetens i undervisningen : En studie om likheter och skillnader i Uppsalas kommunala skolor årskurs 3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lova Nilsson; Caroline Nygren; [2020]
  Nyckelord :Digital kompetens; ramfaktorteorin; socioekonomiska förhållanden; teknologiska och pedagogiska innehållskunskaper TPACK ; informations- och kommunikationsteknik IKT ;

  Sammanfattning : Den nionde mars 2017 beslutade regeringen att digital kompetens skulle skrivas in i styrdokumenten och börja gälla senast juli 2018. Syftet med förändringarna var att tydliggöra skolans uppdrag samt att förstärka elevers digitala kompetens. LÄS MER

 5. 5. Studie- och yrkesvägledares upplevelser av e-vägledning : Möjligheter och utmaningar med IKT i vägledningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Jenny Holmgren Ejderfelt; Madeleine Åsbrink; [2020]
  Nyckelord :e-vägledning; studie- och yrkesvägledare; CIP-teorin; IKT; informations- och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur studie- och yrkesvägledare upplever att e-vägledning fungerar i syfte att öka elevernas valkompetens. Studien utgick från frågeställningar kring hur studieoch yrkesvägledare upplever e-vägledning samt vilka utmaningar och möjligheter det finns med evägledning jämfört med traditionell face-to-face vägledning. LÄS MER