Sökning: "Informationsbehov bröstcancer bröstcancerbehandling patientperspektiv."

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Informationsbehov bröstcancer bröstcancerbehandling patientperspektiv..

 1. 1. Patientens upplevda behov av information i samband med bröstcancerbehandling.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Fanny Andersson; Elin Thall; [2018]
  Nyckelord :Informationsbehov; bröstcancer; bröstcancerbehandling; patientperspektiv.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland medelålders kvinnor i Sverige. För att patienten ska tas sig igenom den påfrestande upplevelsen av bröstcancer och dess behandlingar är information viktigt. Syfte: Att belysa patientens upplevda behov av information i samband med bröstcancerbehandling. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevda behov av information i samband med bröstcancerbehandling. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Thall; Fanny Andersson; [2018]
  Nyckelord :Informationsbehov bröstcancer bröstcancerbehandling patientperspektiv.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland medelålders kvinnor i Sverige. För att patienten ska tas sig igenom den påfrestande upplevelsen av bröstcancer och dess behandlingar är information viktigt. Syfte: Att belysa patientens upplevda behov av information i samband med bröstcancerbehandling. LÄS MER