Sökning: "Informationsflödet logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Informationsflödet logistik.

 1. 1. Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter : En fallstudie på Wexiödisk AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Abo Sabih; Emil Sutarzewicz; [2020]
  Nyckelord :Purchasing process; purchasing process for transports; non-value creating activities; wastes; outsourcing; Inköpsprocess; inköpsprocess för transporter; icke-värdeskapande aktiviteter; slöserier; outsourcing;

  Sammanfattning : Titel: Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter. - En fallstudie på Wexiödisk ABBakgrund: Allt fler företag väljer att inte utföra transporterna på egen hand och istället samarbetar med tredjepartslogistikföretag. LÄS MER

 2. 2. Säkerheten först! : Informationsstruktur gällande säkerhet  på en byggarbetsplats

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Martin Folkesson; Carolin Hellund; [2020]
  Nyckelord :construction site; logistics; information structure; information flow; interorganizational relations theory; network theory; safety climate theory; byggarbetsplats; logistik; informationsstruktur; informationsflöde; interorganisationell relationsteori; nätverksteori; säkerhetsklimatteori;

  Sammanfattning : It is the responsibility of the employer to keep all workers safe and to promote a healthy work environment. Though there still remain work safety concerns, the construction industry has made a lot of progress addressing these issues over the last few decades. Safety research has and will continue to be a crucial part of this improvement. LÄS MER

 3. 3. Den automatiserade byggproduktionens försörjningskedja

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Justus Saldeen; Ludvig Jansson; [2019]
  Nyckelord :Automation; Supply chain; Försörjningskedja; Logistik; Materialflöde; Informationsflöde; Digitalisering; BIM; 4D BIM; Lean; JIT; Gipsskiva; Gips.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att undersöka hur en automatiserad process kan implementeras i dagens byggindustri. Vidare undersöker studien hur en automatiserad process försörjningskedja bör/kan utformas. LÄS MER

 4. 4. Integrerade transporter för ett effektivare flöde

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Milad Toma; Paul Tiari; [2019]
  Nyckelord :Logistik; transport; distribution; fyllnadsgrad; effektivitet; samordning integration;

  Sammanfattning : Dagens globala affärsmiljö är en tuff bransch med alla konkurrenter som finns på marknaden. Studien har fokus på verksamheter inom distribution- och lagringsbranschen. För företag verksamma inom distribution- och lagringsbranschen så är effektivisering av de logistiska processerna en betydelsefull del i arbetet. LÄS MER

 5. 5. Informationsstyrning av materialhantering för intern tredjepartslogistik : - En fallstudie vid JM AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Malin Öster; [2018]
  Nyckelord :Intern tredjepartslogistik; materialhanteringsprocessen; processer; informationsflöde; flödeseffektivitet;

  Sammanfattning : Byggsektorn kännetecknas av låg produktivitet och höga produktionskostnader samtidigt som behovet att effektivisera byggandet är stort. Ett byggprojekts materialförsörjning är en komplex uppgift som är förenat med många potentiella problem som kan medföra lägre produktivitet. LÄS MER