Sökning: "Informationsfrihet"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Informationsfrihet.

 1. 1. Inlåst och offline.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cecilia Knutsen; [2019]
  Nyckelord :Internettillgång; intagna; anstalt; yttrande-och informationsfrihet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ett rättskulturellt skifte i fråga om öppenhet? : - en jämförelse av den moderna offentlighetsprincipen i Sverige, England och Italien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Giulia Meo; [2019]
  Nyckelord :Offentlighetsprincipen; Informationsfrihet; Rätt att få tillgång till allmänna handlingar; ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Copyrightdirektivet - Ett hot mot informationsfriheten och yttrandefriheten eller ett rimligt upphovsrättsligt skydd?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Freja Dufour; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; immaterialrätt; copyright; yttrandefrihet; informationsfrihet; upphovsrätt; upphovsrättsdirektivet; copyrightdirektivet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This Spring, a new Copyright Directive has been approved by the European Union, which has drawn a lot of attention. The Directive is formally known as Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC. LÄS MER

 4. 4. Fri information åt alla? : En textanalys av hur fängelse- och häktesbibliotek framställs i bibliotekssektorns branschtidskrifter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linn Reinhold; [2019]
  Nyckelord :Fängelsebibliotek; häktesbibliotek; informationsfrihet; censur; rehabilitering; social rättvisa; kriminalvård; bibliotek;

  Sammanfattning : Does the freedom of information apply to delinquents? According to Swedish law, prisoners and detainees should have access to library services comparable to public libraries. However, this is not the case since there is specific literature not allowed in prison. LÄS MER

 5. 5. Twitter, Tumblr, troll och porr : Om sociala mediers ansvar för yttrande- och informationsfrihet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Emanuel Thorslund; [2019]
  Nyckelord :sociala medier; yttrandefrihet; informationsfrihet; censur; mellanhandsansvar; rättsinformatik; digitala rättigheter; grindvakter; neutralitet; ansvar; mellanhänder; informationsdistribution; plattform; medier; EKMR; Europakonventionen; RF; regeringsformen; EU-stadgan; Facebook; Twitter; Tumblr; YouTube; Instagram;

  Sammanfattning : There has, for the past few decades, been an increasing tendency from states to hold social media and other information intermediaries liable for the illicit or undesirable speech of their users. Much less debated, however, has been the question of intermediary responsibility for the freedom of speech and information of internet users. LÄS MER