Sökning: "Informationsgrafik"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Informationsgrafik.

 1. 1. Vinklad statistik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Idberg; [2019]
  Nyckelord :Datavisualisering; Diagram; Informationsgrafik; Vinklad design; Statistik;

  Sammanfattning : Hur statistik tolkas beror på den grafiska gestaltningen och i vilket sammanhang den presenteras. Syftet med denna uppsats är att hitta vilka faktorer i designen som kan påverka tolkningen av diagram och hur liknande dataset kan presenteras och tolkas på olika sätt. LÄS MER

 2. 2. Historiska manér : Hur förändring av manér kan förtydliga ett historiskt förlopp

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rebecca Thiel; [2019]
  Nyckelord :Informative illustration; Information design; manner; image style; illustration; informativ illustration; informationsdesign; informationsgrafik; manér; historisk illustration;

  Sammanfattning : The following essay is a thesis in Information Design with orientation in Informative illustration. The collaboration with the TT News Agency, which forms the basis of the work, presupposes that an information graphic about the history of smoking is produced, which occurs in connection with the new tobacco law coming into force on July 1, 2019. LÄS MER

 3. 3. Muntlig och skriftlig information i samverkan : En studie om att stödja nybörjares inlärning av CrossFit

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sandra Rundlöf; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project studies how using text and images can supplement the oral information that beginners get at CrossFit Fristaden's basic course. The purpose is to support beginners learning because the basic course information tends to be too extensive through speech and with other distractions. LÄS MER

 4. 4. Ökad förståelse av olika format : En kvalitativ studie om skillnaden i hur läsaren förstår och minns information genom att studera en tidningsartikel med grafik i mobilanpassat format och i tryckt format

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johanna Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Grafik; Informations design; Konst; Informativ illustration;

  Sammanfattning : Newspapers are today adapted to mobile format and printed format. In this thesis in information design, it is examined whether there are differences in how a reader understands and remembers an article with graphics in a mobile format compared to a printed format. LÄS MER

 5. 5. Menskopp - det hållbara valet. Att skapa positiva associationer till ett mer hållbart mensskydd genom infografik

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Caroline Hvirfvel; Boglarka Vary; [2019]
  Nyckelord :design; infografik; informationsgrafik; färg; form; kontrast; menstruerande; mens; mensskydd; menskopp; hållbarhet; grafisk design;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur positiva associationer till menskopp kan skapas genom informationsgrafik. Målet är att uppmuntra menstruerande som är mellan 19-30 år till ett mer medvetet val av mensskydd. LÄS MER