Sökning: "Informationslogistik"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Informationslogistik.

 1. 1. Effekter av tillväxt genom ett informationslogistiskt perspektiv : En studie som belyser ett tillverkande företags expansiva tillväxt och transporter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Olof Karlsson; Anton Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Growth; Logistics; Supply Chain Management; Transports; Enterprise Resource Planning System; Communication; Informatics; Information Logistics; Tillväxt; Logistik; Supply Chain Management; Transport; Affärssystem; Kommunikation; Informatik; Informationslogistik;

  Sammanfattning : Många företag har under de senaste åren haft en god tillväxt inom deras organisationer som har påverkat både företagets interna och externa organisationsstruktur. Det som främst har påverkat företagen är globaliseringen då de geografiska gränserna har suddats ut, vilket har lett till att efterfrågan på produkter har ökat vilket ökar även kraven på transporterna. LÄS MER

 2. 2. Intern eller extern implementering av Lean? : En fallstudie genomförd på små till medelstora produktionsföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Aldin Skoko; Lysén Christian; [2019]
  Nyckelord :Informationslogistik; Extern eller Intern; Lean implementering;

  Sammanfattning : För att lyckas bli bättre och effektivare, krävs det att verksamheter ständigt effektivisera sina processer gällande kostnadsmässigt samt leta efter nya arbetssätt för att kunna överleva. Studiens syfte är att undersöka fenomenet kring implementering av konceptet Lean i medelstora produktionsföretag. LÄS MER

 3. 3. Inhouse eller outsourcing lösningar för hantering av transportskador? : Hantering av transportskador ur ett informationslogistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Henning Grans; Ludvig Karlsson; [2019]
  Nyckelord :informationslogistik;

  Sammanfattning : I takt med en ökad transportomfattning stiger också antalet transportskador. Eftersom att det är kunden som får en verksamhet att gå runt är det av stor vikt att ta hand om dem i samtliga aspekter, och så även när de har drabbats av en transportskada. LÄS MER

 4. 4. Informationsspridning vid Introduktionsprocessen på ett Bemanningsföretag : En studie där informationsspridningen vid Introduktionsprocessen studerats.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Zubak Antonio; Jacob Viberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personalomsättningen är idag väldigt stor inom organisationer och numera söker sig unga människor med mindre arbetslivserfarenhet till bemanningsföretag. Tidspressen är hög inom branschen och företagen vill snabbt få ut sina anställda, vilket ställer stora krav på en lyckad och tidsbegränsad introduktion. LÄS MER

 5. 5. Förändringskommunikation : En fallstudie om behovet av information genom en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Amanda Wittgren; Johanna Simonsson Huck; [2019]
  Nyckelord :Kommunikationsstruktur; förändringskommunikation; organisationsförändring; internkommunikation;

  Sammanfattning : Förändringar är något som ständigt pågår i vår omgivning och innebär att organisationer och företag måste vidareutvecklas för att möta de utmaningar och krav som förändringarna medför. För att genomföra lyckad förändring krävs såväl förståelse om varför förändringen måste ske som engagemang för genomförandet. LÄS MER