Sökning: "Informationssäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade ordet Informationssäkerhet.

 1. 1. Tor och webbplatsorakel : Konstruktion och utvärdering av webbplatsorakel från DNS-tidtagning i Tor-nätverket.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Oscar Andersson; [2021]
  Nyckelord :Tor; The Tor Project; The Onion Router; Website Oracle; Attack; Penetration Testing; Network; Security; Side channel attack; DNS; Timing; Darknet; Dark net; Tor; Nätverksteknik; Attack; Webbplatsorakel; Sidokanalsattack; Penetrationstest; Datasäkerhet; Informationssäkerhet; DNS; The Tor Project; Darknet; Dark net;

  Sammanfattning : This paper discsusses the question: is website oracles in Tor from timing DNS something we have to worry about? This paper builds apon the findings done by Rasmus Dahlberg and Tobias Pulls in thier paper Website Fingerprinting with Website Oracles. A website oracle is a side channel attack that answers the predicate: has this website been visited before? The website oracle is constructed and test are carried out, with great outcome, resulting in that website oracles from timing DNS is not an attack that puts individuals using Tor at risk, but certanly challanges the idea of an anonymity network when such a lot of data can be derived from DNS. LÄS MER

 2. 2. Detecting Cyber Security Anti-Patterns in System Architecture Models

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Venkata Ramakrishna Chivukula; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Organizations across the world have been on the receiving end of large-scale cyber-attacks. Over time, the number and the success of these attacks have grown to a high level. To prepare for these attacks, organizations have to test the resilience of their infrastructures. LÄS MER

 3. 3. Covid-19s inverkan på arbetsförhållanden, flexibilitet och IT-säkerhet vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :André Normann; Viktor Klang; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Informationssäkerhet; distansarbete; flexibilitet; arbetsförhållanden;

  Sammanfattning : Denna studie omfattar en serie intervjuer på företaget X, samt ett eget distansarbete på det biotekniska företaget Cytiva, med syftet att undersöka Covid-19s inverkan på arbetsförhållanden, IT-säkerhet och flexibilitet vid distansarbete. De tre delarna studien omfattar, har analyserats med hjälp av Herzbergs tvåfaktorsteori för arbetsförhållanden, CERT-SE rekommendationer för arbetsgivare och CIA-triaden för IT-säkerhet, och Maslows behovshierarki för flexibilitet. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar anställdas regelföljande inom informationssäkerhet? : En litteraturstudie som kartlägger och undersöker samband mellan aspekterna motivation, medvetenhet, utbildning och ledarskap

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anna Svensson; Malin Malmgren; Ellinor Danielsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Med huvudet bland molnen En undersökning av beslutsfattares medvetenhet kring informationssäkerhet vid användning av SaaS i affärsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Axel Bengtsson; Eddie Blad; [2020]
  Nyckelord :Software as a service; informationssäkerhet; sekretess; tillgänglighet; kontroll; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka medvetenhet kring informationssäkerhet hos beslutsfattare i deras användning av SaaS-applikationer i affärsverksamhet. Denna undersökning görs med hjälp av fem semistrukturerade telefonintervjuer med beslutsfattare inom olika branscher. LÄS MER