Sökning: "Informationsstress"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Informationsstress.

 1. 1. Överflöd av information i vardagen : En studie om hur användare av sociala medier påverkas av och hanterar informationsstress

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Yoel Escanilla; Linus Åsberg; [2018]
  Nyckelord :Information stress; social media; digitisation; SDT; FoMO; Informationsstress; sociala medier; digitalisering; Själbestämmande teori; FoMO;

  Sammanfattning : We live in an increasingly digitised world in which the use of social media has grown rapidly. By 2016, 94% of all in between the ages of 15-24 and 84% of all in between the ages of 25-44 used social media daily in Sweden (Nordicom, 2017). LÄS MER

 2. 2. Ett klick för en bättre värld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Mathilda Jurjaks; Victoria Öhrström; [2014]
  Nyckelord :sociala medier; Facebook; engagemang; samhällsengagemang; motiv; social media; engagement; civic engagement; motives; Social Sciences;

  Sammanfattning : A click for a better world The media landscape has changed along with developments in society. This has resulted in new forms of engagement which has created new opportunities for individuals to express their civic engagement. However, these opportunities are now starting to be questioned. LÄS MER

 3. 3. Stressar e-post?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

  Författare :Ann-Charlotte Bandgren; Suzana Ramadani; [2003]
  Nyckelord :Informationsstress; E-post; E-mail; Kommunikationsstress; CMC; Interaction overload; Teknostress;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Koll på läget- i takt med tiden: Hur håller sig verkställande direktörer uppdaterade om omvärlden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Bengtsson; Kristina Eriksson; Anette Sandgren; Dragana Radovanovic; [2003]
  Nyckelord :verkställande direktör; uppdatering; externa faktorer; information; spjutspetsföretag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur verkställande direktörer, både i spjutspetsföretag och andra typer av företag, håller sig uppdaterade om externa faktorer. Syftet med den är att beskriva vilka metoder verkställande direktörer använder sig av för att hålla sig uppdaterade, samt att se om det finns några likheter i deras sätt att hålla sig uppdaterade. LÄS MER

 5. 5. Implicit användarmodellering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johan Söderlund; [2003]
  Nyckelord :Implicit användarmodellering; intranät; informationsfiltrering;

  Sammanfattning : ntranät har medfört många nya möjligheter för företag och organisationer. Samtidigt har det också orsakat problem kring hur de nya flödena med kommunikation och information skall hanteras. Utbudet av information ökar samtidigt som vårt begränsade fält av uppmärksamhet är ändligt. LÄS MER