Sökning: "Informationstjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Informationstjänster.

 1. 1. Konkurrensrättsliga aspekter på vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Niklas Hallberg; [2013]
  Nyckelord :Vidareutnytjande av information från den offentliga sektorn; Konkurrensrätt; Law and Political science; PSI; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the early 2000s, technological developments have increased heavily which have formed the basis for a series of new products. The public sector possesses interesting and useful information while the demand for information has become increasingly sought after which is why the creation information products and services have become a booming market. LÄS MER

 2. 2. Bibblan svarar– ett tecken i tiden : En virtuell referenstjänst ur ett postmodernt perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sofia Wirström; [2012]
  Nyckelord :Virtual reference services Libraries ; Information services; Reference work Libraries ; Postmodernity in philosophy; Elektroniska referenstjänster; Informationstjänster; Referensarbete; Postmodernism;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine the virtual reference service Ask the Library [Bibblan svarar] from a postmodern perspective. Ask the Library is a Swedish online reference service that is run by the country’s public libraries. LÄS MER

 3. 3. Strategy for developing digital services : EHRIS digitization project

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Barbara Ruth Cimpa; [2012]
  Nyckelord :strategiutveckling; informationstjänster; digitalisering; webbplattformutveckling; ISO 9001; XML TEI;

  Sammanfattning : This master's thesis focuses on the development of a strategy for aninformation service in the area of digitization of cultural heritage andresearch, with a web based platform as implementation of the strategy. Viathe platform, digital collections and research are presented and shared.Services around the platform are provided. LÄS MER

 4. 4. Design av mobila informationstjänster : en empirisk och teoretisk analys av åtgärdsförslag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Nermin Homoras; Fahrudin Halilovic; [2012]
  Nyckelord :användarcentrerad systemdesign; MDI; smartphone; Interaktionsdesign; användarvänlighet; användargränssnitt; webbsida;

  Sammanfattning : Användningen av smartphones idag har blivit en självklarhet. Med dagens teknologi har man större användningsområden med telefonerna vilket har lett till att alltfler använder mobiler för att surfa med på webben. Dessvärre har formgivningen av webbsidor inte skett med samma fart som den teknologiska utvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Användning av personametod vid utveckling av informationstjänster för grupper med särskilda behov

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kristina Vegelius; [2011]
  Nyckelord :Interaktionsdesign; persona; scenario;

  Sammanfattning : Personor som designmetod är både hyllad och ifrågasatt. Scenarier och personor är två modeller som inkluderar användaren på olika sätt. Personor ska visualisera användaren och scenarier illu- strerar användaren i interaktion med den kommande produkten. LÄS MER