Sökning: "Informationsvisualisering"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Informationsvisualisering.

 1. 1. Information visualization as an interactive business intelligence tool for improved management and self-assessment of financial brokers in private banking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Petter Tasola Kullander; [2019]
  Nyckelord :Information Visualization; Interaction; Business Intelligence; Business Process Management; Management; Private Banking; Transaction Data;

  Sammanfattning : With an increase in storage capacity, many organizations strive to collect as much data as possible. The data can then be aggregated and visualized in order to provide a strategic advantage, commonly referred to as Business Intelligence (BI). LÄS MER

 2. 2. Att skapa en användarcentrerad återkopplingsrapport : En designprocess kring data

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Maja Albrektson; [2019]
  Nyckelord :användarcentrerad design; återkopplingsrapport; dashboard; UX; informationsvisualisering;

  Sammanfattning : Människor utsätts för mer information än någonsin tidigare. För att underlätta processandet av information är det viktigt att presentera informationen på rätt sätt - anpassat efter användaren. LÄS MER

 3. 3. Informationsvisualisering för evakueringssituationer : En studie om hur information kan visualiseras, anpassas och distribueras vid krissituationer genom kartor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Mattias Olsson; [2018]
  Nyckelord :cartographic design; crisis management; evacuation; maps; guidelines; design principles; kartografisk design; krishantering; evakuering; kartor; riktlinjer; designprinciper;

  Sammanfattning : Det är vanligt att svenska medborgare inte känner till vad som bör göras i en krissituation. Om en krissituation drabbar samhället är det mycket viktigt att information finns snabbt tillgänglig. LÄS MER

 4. 4. Visualisera mera

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Ellen Persson; [2018]
  Nyckelord :Infografik; Informationsvisualisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet informationsvisualisering. Syftet med uppsatsen är att utforska och beskriva möjligheter och utmaningar med användande av informationsvisualisering inom utbildning på högre nivå. LÄS MER

 5. 5. A Force Directed Graph for Visualization of Voters Preferences Relative to Political Parties

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christoffer Neppare; [2018]
  Nyckelord :decision theory; civic informatics; information visualization;

  Sammanfattning : As conversations in society to a larger extent are carried out on the internet, so are the civic conversations that are the basis of the democratic process. To help citizens better navigate the democratic process, several news agencies in Sweden provide a version of Valkompassen, the election compass. LÄS MER