Sökning: "Informationsvisualisering"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Informationsvisualisering.

 1. 1. Information visualization of network parameters in private cellular network solutions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emma Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Information visualization; 5G; private cellular networks; dashboards; dashboard design;

  Sammanfattning : In the upcoming years, industrial enterprises are expected to undergo a major transformation, as the Internet of Things (IoT) reaches widespread adoption. A key enabler behind this transformation, known as Industry 4.0, is the 5th generation of cellular networks (5G). LÄS MER

 2. 2. Interaktiv datavisualisering på mobila enheter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johan Sandström; [2020]
  Nyckelord :datavisualisering; informationsvisualisering; diagram; mobil; mobila enheter;

  Sammanfattning : Data is an incredibly resourceful commodity these days, but it has to be analyzed before it becomes really valuable. Visualizations add a layer of abstraction, making the data more presentable and easier to analyze – a much needed tool with the emergence of Big Data. LÄS MER

 3. 3. Building an interactive visualization tool for athletes’ performance data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emil Dickson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The world of competitive sports is becoming more and more interested in data analysis. Using sensors to track actions and trajectories produces large datasets that could be hard to draw conclusions from at face value. Visualizations can be used to make the process of data analysis easier and possibly allow for more advanced insights. LÄS MER

 4. 4. Informationsvisualisering av bokningsstatistik över en kontorsmiljö

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Eliasz Brzeskot Ganning; [2020]
  Nyckelord :informationsvisualisering; Smart Office; bokningsstatistik; användartest;

  Sammanfattning : Detta projekt har blivit utfört i samarbete med Senion AB för att ta fram en pappersrapport som presenterar information över bokningsdata för ett kontorsmiljös användning. Projektet har bestått av två övergripande delar. LÄS MER

 5. 5. Visualisering av data i prototyper : En jämförande studie av två designprocesser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Solling; [2020]
  Nyckelord :Användarcentrerad design; Informationsvisualisering; Innehållsinriktad designprocess; Heuristisk utvärdering;

  Sammanfattning : Studien som beskrivs i rapporten handlar om visualisering av data i prototyper och har genomförts med hjälp av en organisation i Skövde. Den ökande mängd information som skapas, lagras och hanteras har lett till att forskningsområdet informationsvisualisering växt avsevärt. LÄS MER