Sökning: "Infosoc"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Infosoc.

 1. 1. Bildsökmotorer och den digitala upphovsrätten : En upphovsrättslig analys av sökmotorers tillhandahållanden av visuella verk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Edin; [2019]
  Nyckelord :Upphovsrätt; internet; sökmotor; bildsökmotor; InfoSoc-direktivet; DSM-direktivet; ramlänk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Onlineleverantörers ansvar för användaruppladdat material genom överföring till allmänheten - med särskilt beaktande av Ziggo-avgörandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Strindlöv; [2019]
  Nyckelord :Online content-sharing service providers; onlineleverantörer; Infosoc; överföring till allmänheten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I mars 2019 röstade EU-parlamentet igenom Direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (”DSM-direktivet”) som medför förändringar i ansvarsstrukturen för upphovsrättsliga intrång på nätet. Direktivets kanske mest kontroversiella artikel är art 17 som behandlar ansvar för särskilda internetplattformar, så kallade ”onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll” (”onlineleverantörer”). LÄS MER

 3. 3. Plattformsleverantörers upphovsrättsliga ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kasper Malmsten; [2019]
  Nyckelord :Upphovsrätt; EU-rätt; Infosoc-direktivet; Copyright-direktivet; Överföring; Plattformsleverantör; Sociala plattformar.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the liability for the users of platforms as well as the liability of the platform providers themselves in cases where the users of social platforms upload copyrighted material to the platforms according to EU law. The study is also aimed to examine the by the EU proposed “Directive on Copyright in the Digital Single Market” (2016/0280(COD)), especially in relation to the proposed Art. LÄS MER

 4. 4. Panoramafrihet i det moderna informationssamhället - Allmänhetens rätt att ta del av konstnärliga verk i det offentliga rummet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henning Signarsson; [2018]
  Nyckelord :Upphovsrätt; konstverk; allmän plats; infosoc; trestegsregeln; NJA 2016 s.212; avbildningsrätt; panoramafrihet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. DIGITAL EXHAUSTION IN THE EUROPEAN UNION

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rodrigo Perpétuo; [2018]
  Nyckelord :digital exhaustion; first sale doctrine; exhaustion theory; exhaustion doctrine.;

  Sammanfattning : In the past, copyrighted works were distributed exclusively through physical means, while copyright law developed to bestow copyright holder a privilege to decide when and under what circumstances a work should be put into circulation. The first sale doctrine, however, limited that ability in so far as, once a product is sold, copyright owners can no longer control the flow of that particular product, benefiting consumers and society in several ways. LÄS MER