Sökning: "Infotainment"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Infotainment.

 1. 1. A Concept Design for Personalized In-vehicle Infotainment in Car Sharing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Shuo Yang; [2021]
  Nyckelord :Human-computer interaction; Car sharing; Personalization; In-vehicle infotainment; Interaktion mellan människa och dator; bildelning; personalisering; Infotainment i fordonet;

  Sammanfattning : As a possible solution for environmental and social problems, car sharing is emerging. A number of studies have documented that personalization could increase convenience, comfort, and safety which becomes a shaping consumer trend, especially in cars. However, most studies in the field of personalization have only focused on privately-owned cars. LÄS MER

 2. 2. A Simulation Study on the Performance Comparison of the V2X Communication Systems: ITS-G5 and C-V2X

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Aman Kumar Gulia; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personlig rörlighet och fordonstransportsystem genomgår en förskjutning mot mer reaktiv och intelligent transportinfrastruktur. Ett brett spektrum av applikationer och användningsfall har dykt upp i fordonsmiljön underlättad av olika trådlösa kommunikationssystem. LÄS MER

 3. 3. Går det att köpa personuppgifter på bilskroten? : Ett arbete om digital forensik på begagnade bildelar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Holme Börjesson; Filiph Lindskog; [2020]
  Nyckelord :digital forensics; vehicle forensics; embedded systems forensics; personal integrity; chip-off; IT-forensik; bilforensik; forensik på inbäddade system; personlig integritet; chip-off;

  Sammanfattning : I moderna bilar lagras ofta data från användaren av bilen då en mobiltelefon eller annan enhet parkopplas genom Bluetooth- eller USB-anslutning. I de fall dessa data innehåller personuppgifter kan de vara intressanta i en utredning samt vara värda att skydda ur ett integritetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. A Design Science Study on Methods of Feedback for In-car Gesture-controlled Infotainment Systems

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Geoffrey Chen; Axel Verner; Daniel Arnqvist; [2019-11-12]
  Nyckelord :Feedback; Usability; Distraction; Auditory; Visual; Infotainment system; Gesture recognition; Gesture controlled; Comparison; Car; Driving; Safety;

  Sammanfattning : Navigating an in-car infotainment system by using gesture-control can be distracting, drivers usually seek for confirmation from the infotainment system by rapidly glancing at the screen and therefore reduce the eyes-on-the-road time, this can be dangerous. This study aims to evaluate whether if by applying both visual and auditory feedback from the infotainment system can reduce the distraction. LÄS MER

 5. 5. A Study of Vulnerabilities and Weaknesses in Connected Cars

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Koray Kaya; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Security vulnerabilities in connected cars can have devastating consequences. For this reason we compiled and analyzed vulnerabilities in connected cars using empirical data to gain an understanding of the security issues in the automobile industry. The data is gathered from the U.S. LÄS MER