Sökning: "Infraröda Sensorer"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Infraröda Sensorer.

 1. 1. Active DampeningActive Dampening : Servo controlled suspension with infrared sensor obstacle detection

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Vidar Höjer; Alexander Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Active Dampening; Infrared Sensors; Suspension.; Mekatronik; Aktiv Dämpning; Infraröda Sensorer; Upphängning.;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to create an active dampening suspension for a small prototype that was able to detect obstacles using infrared sensors. The suspension system consisted of servomotors that controlled the angle of a leg upon which a wheel was attached. LÄS MER

 2. 2. Militär nytta på stridsteknisk nivå : SUAV-system och CUAS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :William Janurberg; [2019]
  Nyckelord :counter-air defence; critical gaps; CUAS; emerging threats; Johnson criteria; military utility; motorized infantry battalion; small UAV; thermal imaging; CUAS; framväxande hot; infraröda sensorer; Johnsonkriteriet; kritiska sårbarheter; luftvärn; militär nytta; motoriserad skyttebataljon; SUAV;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete undersöker stridstekniska obemannade luftfarkostsystem (SUAV) och potentiella tekniska system som är motverkande mot obemannade luftfarkoster (CUAS). Nyttjandet av stridstekniska obemannade luftfarkostsystem har ökat kraftigt och har observerats i både Syrien och Ukraina. LÄS MER

 3. 3. Thermographic Measurements of Hot Materials Using a Low- to High-speed RGB-camera : Prospect of RGB-cameras Within the Field of Thermographic Measurements

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Therese Berndtsson; [2019]
  Nyckelord :RGB-camera; thermographic measurements; calibration; temperature transform; thermal behavior; dual-wavelenght;

  Sammanfattning : Monitoring the thermal behavior of material while heated or cooled is of great importance in order to understand the structural behavior of materials. This thesis aims to investigate the prospects for imaging hot materials using an RGB-camera. LÄS MER

 4. 4. Pac-King : Placement of IR Sensors on Line Following Robot and Construction of a Gripper and Lift

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tess Antonsson; Sofia Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Line Following Robot; Infrared sensor; Gripper; Lift; Robotics; Mekatronik; Linjeföljarrobot; Infraröd sensor; Grepp; Lift; Robotik;

  Sammanfattning : Line following robots are a practical mechatronics solution in a world that is becoming more and more automated. With added gripping and lifting abilities, a very versatile robot can be created. The goal of this thesis was to create a prototype that could navigate a black line using infrared sensors whilst gripping and lifting a package. LÄS MER

 5. 5. Sjukdomsidentifiering i potatis och stråsäd med luftburna multispektrala sensorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Martin Holmberg; [2017]
  Nyckelord :höstvete; bladmögel; svartpricksjuka; UAS; Solanum tuberosum; Triticum aestivum;

  Sammanfattning : Potato (Solanum tuberosum L.) and winter wheat (Triticum aestivum L. LÄS MER